Offentlige anskaffelser kan fremme innovasjon

Innkjøp fra det offentlige kan bidra til innovasjon og økt bruk av klimavennlige løsninger dersom man ikke fokuserer kun på pris og stiller konkrete utslippskrav. Det var budskapet på et seminar i Brussel 13. februar.

Advokat Arnhild Dordi Gjønnes i NHO snakker om innovative offentlige anskaffelser på et seminar på Norges Hus i Brussel 13. februar. Foto: Iselin Rønningsbakk.

For å bidra til innovasjon og nyskaping bør det offentlige i sine anskaffelser ikke si nøyaktig hvordan produktet eller tjenesten skal være, men heller fokusere på hvilke behov den skal dekke, sa advokat Arnhild Dordi Gjønnes i NHO på seminaret, som fant sted på Norges hus og var i regi av Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Nasjonalt program for leverandørutvikling eies av NHO, KS og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), og jobber for å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser.

Behov fremfor forventet produkt
Ved å ikke liste opp detaljerte krav til nøyaktig hvordan det ferdige produktet skal være, blir det opp til bedriftene som deltar i anbudet å finne den beste løsningen, sa Gjønnes.

– Offentlige anskaffelser kan stimulere til innovasjon, jobbskapelse og økonomisk vekst, og prisen på tjenesten eller varen bør kun være ett av kriteriene i anskaffelsesprosessen, og ikke det eneste kriteriet, sa hun.

Klima som krav
Et kriterium kan for eksempel gjelde klimautslipp, og innovative anskaffelser kan derfor være en måte å bidra til å begrense klimaendringene på, sa Nikita Stampa fra EU-kommisjonens DG Grow.

Lene Lad Johansen forteller om hvordan Oslo kommune har klart å gjøre noen byggeplasser utslippfrie på et seminar på Norges Hus i Brussel 13. februar. Foto: Iselin Rønningsbakk.

Det offentlige kan i sine anskaffelser stille krav til hvor mye utslipp av klimagasser som er akseptabelt i prosessen med å levere varen eller tjenesten, fortalte Lene Lad Johansen fra Oslo kommune.

Oslo kommune har god erfaring med dette, sa Johansen og nevnte som eksempel at kommunen har klart å få til nullutslipp på enkelte byggeprosjekter og få byggeselskaper til å investere i det nødvendige utstyret for å få det til.

– Leverandørene sa først at vi ikke var en stor nok kunde til at de kunne gå til det skritt å investere i nytt, dyrt og mer miljøvennlig utstyr, så vi bestemte oss for å slå oss sammen med flere andre offentlige instanser for å bli større. Det lyktes, sa Johansen.

I anbudene hadde de deretter stilt spesifikke krav til utslipp under byggeprosessen, som de som søkte på disse anbudene derfor måtte følge. Dermed ble resultatet byggeprosjekter med nullutslipp, la hun til.

Du kan lese mer om Oslo kommunes utslippfrie byggeplasser her.

Dag Strømsnes i Difi (nr. fire fra venstre) deltar i en paneldebatt på et seminar om innovative offentlige anskaffelser i Brussel 13. februar. Foto: Iselin Rønningsbakk.

Et lederansvar
Fordi offentlige anskaffelser kan bidra til nettopp innovasjon og mer miljøvennlige løsninger, er det viktig at offentlige institusjoner anser dette som et strategisk lederansvar, sa Dag Strømsnes, avdelingsdirektør i Difi.

– Offentlige anskaffelser bør ikke være noe som kun innkjøpsavdelingen jobber med, og ledelsen bør tenke strategisk rundt hva det er de ønsker med innkjøpene sine, sa han.