Økt spin-off fra EU-prosjekter!

  • Fredag 27.november kl 11.00 - 12.45

Arrangør: Midt-Norsk EU-nettverk

I dette møtet gir vi dere en presentasjon av noen pågående eller avsluttede EU- prosjekter og planlagt resultat fra prosjektene. Hvordan vil resultatet komme samfunnet til gode, hvem tar resultatet videre og hvilke muligheter finnes for næringslivet til å høste frukter fra disse prosjektene? Hvem er dette mest relevant for og hvordan kan vi bruke nasjonale virkemidler for å finansiere videre spin-off?

Foredragsholdere: Lisbeth Vassaas, Eu-rådgiver i Innovasjon Norge og Inger Nordgard, Spesialrådgiver, Forskningsrådet, Peter Singstad, adm.dir., Cybernetica AS Odd Myklebust, forskningssjef SINTEF Manufacturing AS og Vegard Evjen Hovstein, daglig leder Maritime Robotics AS.

Play Video