Økte muligheter for trøndersk ungdomsutveksling i Europa

Mange trøndere tar deler av utdanningen sin i utlandet, finansiert gjennom Erasmus+. I en kronikk publisert i Adressa 16. mars skriver vår daglige leder, Heidi Fossland, om nye muligheter for utveksling og utdanningssamarbeid i Europa. Trøndelag bør begynne forberedelsene.

Kronikken ble publisert i Adressa 16. mars.

I den kommende budsjettperioden for Erasmus+, som vil løpe fra 2021 til 2027, har Europakommisjonen foreslått å innføre en rekke nye tiltak som vil ha innvirkning på internasjonalt utdanningssamarbeid i Trøndelag. Blant tiltakene er en åpning for at flere grasrotorganisasjoner kan søke støtte. Det er også foreslått å opprette europeiske universitetsnettverk som gir utdanningssteder nye måter å samarbeide på, og som legger til rette for at studenter kan sette sammen en grad med emner fra flere læresteder. Yrkesfagopplæring har alltid stått sterkt i Erasmus+. Fra 2021 er det tenkt å opprette yrkesfaglige fremragende sentere som skal harmonisere den yrkesfaglige opplæringen med utviklingen i arbeidslivet.

I et innlegg publisert i Adresseavisen 16. mars 2019, har Heidi Fossland skrevet mer om hvordan Erasmus+ vil gi utdanningsmiljøet i Trøndelag nye muligheter. I den anledning inviterer vi også til frokostmøte om Erasmus+ i Trondheim 7. mai.