Kontakt

Brussel:

Mid-Norway European Office

Avenue Palmerston 3
1000 Brussels
Belgium

Telefon: +32 22 35 02 35
Mobil: +32 495 34 78 19

[email protected]

 

Heidi Fossland

Daglig leder, Trøndelags Europakontor

Arbeidsområde: styrearbeid, oppfølging av hjemmeapparat, nettverksbygging og profilering av kontoret hjemme og i Brussel.

Daglig leder vil i løpet av året ha regelmessige hjemmeuker i Trøndelag.

Mobilnummer: +47 922 55 820
[email protected]

 

Iselin Rønningsbakk

Europarådgiver, Trøndelags EuropakontorIMG_0735

Arbeidsområde: prosjektleder EU-nettverket Horisont 2020-Trøndelag. Rådgivning europeisk prosjektsamarbeid innen forskning, utdanning og næringsliv. Koordinering av kontorets arbeid i Trøndelag, kurs og seminarer.

Europarådgiver vil i løpet av året ha regelmessige hjemmeuker i Trøndelag.

Mobil: +47 98807 684 / Kontor: +32 (0) 22 35 02 36

[email protected]

 

 

Andreas Aksnes Karmhus

Rådgiver, Trøndelags Europakontor

Arbeidsområde: Helse og velferd i EU, informasjonsarbeid, opprettelse av nytt EU-nettverk i Midt-Norge.

Mobil: +47 926 31 227

[email protected]

 

 Marianne Lyseng

Trainee, Trøndelags Europakontor

Arbeidsområde: Klima, energi, miljø, transport og informasjonsarbeid.

Mobil: +47 938 16 958

[email protected]