Medlemmer

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylke ligger i Midt-Norge. I vest grenser fylket til Norskehavet, i nord til Nord-Trøndelag, i øst til Jämtlands len i Sverige, og i sør til Hedmark, Oppland og Møre og Romsdal.

Den sørlige delen av fylket omfatter dalførene mot Dovrefjell og Rørosvidda (Oppdal, Orkdal og Gauldal).

Den vestlige delen består av områdene omkring utløpet av Trondheimsfjorden, og av et stort antall øyer, med Hitra og Frøya som de største. Den nordlige delen omfatter kyststripen Fosna.
Antall innbyggere i fylket er 310 600 (mars 2015)
Gå direkte dit

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylket grenser i vest mot Norskehavet, i nord til Nordland fylke, i øst til Jämtlands len i Sverige og i sør til Sør-Trøndelag fylke. Nord-Trøndelag fylke dekker 22396 km2 (6,9% av fastlands-Norge) og har 135 882 innbyggere (mars 2015).

Største tjenestetilbud: 12 videregående skoler, offentlig tannhelsetjenesten, fylkesveiene og kollektivtransporten.
Gå direkte dit

Trondheim kommune

Trondheim ligger i Sør-Trøndelag fylke, ved Nidelvas utløp i Trondheimsfjorden. Trondheim har en sterk posisjon som handelssentrum for landsdelen. Byen har ca. 50 % av landsdelens detaljhandel og ca. 85 % av engroshandelen. Den står for 85 % av importen til og 65 % av eksporten.

Byen hadde i mars 2015 cirka 185 537 innbyggere. Men det store antallet studenter (hver sjette innbygger) gjør at det faktiske folketallet kan være høyere.
Gå direkte dit

Innherred Samkommune

Innherred SamkommuneInnherred Samkommune er en samkommune bestående av kommunene Levanger og Verdal i Nord-Trøndelag. Samkommunen har til sammen 33 540 innbyggere per 1. oktober 2012. Samkommunen ble etablert som en seksårig forsøksordning den 1. februar 2004, som den første av sitt slag i landet. Målt i antall deltagende kommuner er Innherred samkommune landets minste interkommunale samarbeidsordning. Det er 9 km reisevei mellom kommunesentrene Levanger og Verdalsøra. Samkommunen organiserer fellestjenester som arealplanlegging, arkiv, brannvern, byggesaksbehandling, landbruks- og miljøforvaltning, rusforebygging, servicekontor og skatteoppkrever.

Gå direkte dit

Inn-Trøndelag

Snåsa_komm.svgSteinkjer_komm.svgVerran_komm.svgInderøy_komm.svgInn-Trøndelags-regionen består av: Snåsa kommune, Inderøy kommune, Verran kommune og Steinkjer kommune.

Snåsa kommune er en utpreget friluftskommune med en stor andel jegere og fiskere, og har de siste årene hatt en større satsning på seterlivet. Hovednæringer i Snåsa er landbruk og skogbruk. Inderøy kommune er opptatt av kulturopplevelser og Inderøysodd spises til hverdag og fest over hele landet. I Verran er hovednæringen industri, og frem til 1997 ble det også drevet storstilt gruvedrift på jernmalm i kommunen. Steinkjer er en av landets største landbruks- og skogdriftskommuner, og ser man på innbyggertallet er det kun Stjørdal kommune som er større i Nord-Trøndelag. I Steinkjer finner man også Norges geografiske midtpunkt.

Snåsa
Inderøy
Verran
Steinkjer

Nord Universitet (campus Stjørdal, Levanger, Steinkjer, Namsos)

Print

 

 

Gå direkte dit

SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN er regionens største finanskonsern og ett av seks medlemmer i SpareBank 1 Alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har, med sine datterselskaper, mer enn 1100 ansatte. SpareBank 1 SMN er en regional selvstendig sparebank med lokal forankring. Nærhet og kompetanse skal kjennetegne deres forhold til markedet.

SpareBank 1 SMN er største bank i Trøndelag og på Nordvestlandet. De er lokalisert til 52 steder i 43 kommuner.

Konsernet omfatter også følgende datterselskap:
EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS
SpareBank 1 SMN Regnskap AS
SpareBank 1 SMN Finans AS
SpareBank 1 Bilplan AS
Allegro Finans ASA
SpareBank 1 SMN Card Solutions AS

Gå direkte dit

NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi

NibioGjennom forskning og kunnskapsproduksjon skal NIBIO bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer. Instituttet skal levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig

Gå direkte dit

SINTEF

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. SINTEF skal bidra til økt verdiskapning, økt livskvalitet og en bærekraftig utvikling. SINTEF selger forskningsbasert kunnskap og tilhørende tjenester basert på dyp innsikt i teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Hvert år bidrar SINTEF til videreutvikling av 2000 norske og utenlandske bedrifter gjennom forskning og rådgivning.

Gå direkte dit

Orkdalsregionen

Uten navnOrkdalsregionen består av 10 kommuner: Snillfjord, Skaun, Rindal, Rennebu, Orkdal, Meldal, Hitra, Hemne, Frøya og Agdenes.

Orkdalsregionen er en stor og sammensatt region. Det bor om lag 45 000 mennesker i regionen. Næringslivet er mangfoldig. Kystdelen av regionen representerer både et nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt i oppdrett og produksjon av atlantisk laks. Sjømatnæringen i regionen er verdensledende og har ført til stor økonomisk vekst. Dette er internasjonale næringer med store ambisjoner. De siste årene har regionen hatt et økende fokus på vindkraftutbygging.

Gå direkte dit