Medlemmer

Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylke oppstod etter sammenslåingen av de to tidligere fylkene Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag 1. januar 2018. Navnet Trøndelag, norrønt Þróndalog – betydde opprinnelig «trøndernes lovområde».

Trøndelag grenser til fylkene Nordland i nord, Møre og Romsdal i sørvest og Oppland og Hedmark i sør. I øst grenser Trøndelag til Jämtland län i Sverige og i vest ligger kysten mot Norskehavet.

Med sine drøye 41.000 kvadratkilometer er Trøndelag Norges nest største fylke i areal. Fylket er også landets femte mest folkerike, med en befolkning på 458.744 (per 1.januar 2018).

Det nye fylket har to lokaliteter, Steinkjer og Trondheim. Administrasjonssenteret med rådmannsfunksjon er lagt til Steinkjer, mens ordførerfunksjonen er i Trondheim.

Her kan du lese mer om Trøndelag fylkeskommune.

Trondheim kommune

Trondheim ligger ved Nidelvas utløp i Trondheimsfjorden. Byen er med sine 196.159 (per 1.januar 2019) innbyggere den største i Trøndelag og har en sterk posisjon som handelssentrum for Trøndelagsregionen. Trondheim kommune er også den tredje mest folkerike kommunen i Norge.

Byen har et høyt antall studenter (hver sjette innbygger), noe som gjør at det faktiske folketallet kan være høyere.

Her kan du lese mer om Trondheim kommune.

 

Inn-Trøndelags-regionen

Snåsa_komm.svgVerran_komm.svgInderøy_komm.svgInn-Trøndelags-regionen består av: Snåsa kommune, Inderøy kommune og Steinkjer kommune.

Snåsa kommune er en utpreget frilufts-kommune. Hovednæringer i Snåsa er landbruk og skogbruk. Inderøy kommune er opptatt av kulturopplevelser og Inderøysodd spises til hverdag og fest over hele landet. Steinkjer er en av landets største landbruks- og skogdriftskommuner. I Steinkjer finner man også Norges geografiske midtpunkt. I Verran, som nå er del av Steinkjer kommune, er hovednæringen industri, og frem til 1997 ble det også drevet storstilt gruvedrift på jernmalm i kommunen.

Snåsa
Inderøy
Steinkjer

Levanger kommune

Levanger kommune har 20.102 innbyggere (per 2017). Levanger by er administrasjonssenter. Det har bodd mennesker i Levangerområdet i flere tusen år, og Levanger markerte tusenårsjubileum i 2011.

Kommunen er et av Trøndelags beste jordbruksdistrikter, og nær halvparten av jordbruksarealet går til kornproduksjon. Industrien er omfattende og variert, og domineres av treforedlingsfabrikken Norske Skog Skogn.

Her kan du lese mer om Levanger kommune.

Verdal kommune

Verdal kommune grenser til Steinkjer, Inderøy og Snåsa i nord og Meråker og Levanger i sør og til Sverige i øst. Kommunen har en befolkning på 14.941 (per 2017).

Historisk sett er det mest kjente ved denne kommunen Slaget på Stiklestad som utspant seg der i 1030, og det kjente Spelet om Heilag Olav vises hvert år under Olsok. Kommunen er en betydelig industrikommune og i 2008 var 20 prosent sysselsatt innen industrien.

Her kan du lese mer om Verdal kommune.

Nord Universitet (campus Stjørdal, Levanger, Steinkjer, Namsos)

PrintNord Universitet lever et framtidsrettet studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte, fordelt på ni studiesteder.

Gjennom en flercampus-modell i med studiesteder i Nordland og Trøndelag sikrer universitet tett tilstedeværelse i arbeids- og næringslivet. Nærhet og samarbeid mellom kunnskapsinstitusjonen Nord universitet og samfunns- og arbeidslivet skaper vekst, både gjennom utdanning av kompetent arbeidskraft og gjennom forskning som skaper vekst og nye arbeidsplasser.

Her kan du lese mer om Nord Universitet.

SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en del av SpareBank 1-alliansen. De er lokalisert 46 steder i 42 kommuner. Nærhet og kompetanse skal kjennetegne deres forhold til markedet.

Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har, med sine datterselskaper, i underkant av 1.500 ansatte. SpareBank 1 SMN er en regional selvstendig sparebank med lokal forankring.

Konsernet omfatter også følgende datterselskap:

Her kan du lese mer om Sparebank 1 SMN. 

NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi

NibioGjennom forskning og kunnskapsproduksjon skal NIBIO bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer.

Instituttet skal levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.

Her kan du lese mer om NIBIO.

SINTEF

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. SINTEF skal bidra til økt verdiskapning, økt livskvalitet og en bærekraftig utvikling.

SINTEF selger forskningsbasert kunnskap og tilhørende tjenester basert på dyp innsikt i teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Hvert år bidrar SINTEF til videreutvikling av 2000 norske og utenlandske bedrifter gjennom forskning og rådgivning.

Her kan du lese mer om SINTEF.

TrønderEnergi

TrønderEnergi er et energikonsern med hovedkontor i Trondheim. Konsernet arbeider for å skape verdier gjennom miljøvennlig produksjon og energirelaterte tjenester til det beste for Trøndelag.

TrønderEnergi har tre hovedområder det jobber innenfor: Produksjon av vann- og vindkraft; utvikling av fremtidsrettede energirelaterte tjenester; og distribusjon av elektrisk kraft. Konsernet har en årlig omsetning på rundt 1,5 milliarder kroner og har i overkant av 400 ansatte.

Her kan du lese mer om TrønderEnergi.

Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen er statens representant i Trøndelag og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmannen er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Fylkesmannen i Trøndelag har rundt 260 ansatte som jobber i sju avdelinger eller i en stab under fylkesmannen, og skal bidra til at Trøndelag er et godt fylke å bo og arbeide i.

Her kan du lese mer om Fylkesmannen i Trøndelag.