Organisering

Trøndelags Europakontor er organisert som en forening med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundsregistrene. Organisasjonens høyeste organ er Årsmøtet. Årsmøtet velger styre for foreningen blant representanter for foreningens medlemmer. I ressursgruppen er alle medlemmer representert med 1 medlem hver.

Ansatte
Heidi Fossland, daglig leder

Andreas Aksnes Karmhus, europarådgiver

Randi Johanne Hoseth, communication officer (september 2018 – juni 2019)

Joachim Vigrestad, communication officer (januar 2019 – desember 2019)

Emilia Ryen, communication officer (februar 2019 – desember 2019)

Kristoffer Vold Ulvestad, communication officer (januar 2019 – juni 2019)

Styremedlemmer 2017/2018

 • Odd Inge Mjøen, Trøndelag fylkeskommune
 • Susanne Bratli, Inn-Trøndelagsregionen
 • Oddbjørn Bang, Orkdalsregionen
 • Morten Wolden, Trondheim kommune
 • Anne Lise Aunaas, SINTEF
 • Erik Revdal, NIBIO
 • Inge Fornes, Trøndelag fylkeskommune

Ressursgruppen 
Ressursgruppen er sammensatt av representanter fra alle medlemmene i Trøndelags Europakontor. Disse personene er kontaktpersoner i de respektive medlemsorganisasjone for Trøndelags Europakontor. I lys av styrets prioriteringer utarbeider og gjennomfører daglig leder og ressursgruppen aktive tiltak under kontorets prioriterte områder.

Medlemmer i ressursgruppen 2018:

 • Kari Mette Elden, Trøndelag fylkeskommune
 • Sidsel Trønsdal, Trøndelag fylkeskommune
 • Cecilie Hammond Spark, Trondheim kommune
 • Bjørn Buan, Orkdalsregionen
 • Øystein Kvistad, Verdal kommune
 • Grete Waaseth, Inn-Trøndelagsregionen
 • Reid Hole, Nord universitet
 • Reidar Buvik, SINTEF
 • Lars Bendik Austmo, NIBIO
 • Goran Steffensen, SpareBank 1 SMN
 • Håkon Okkenhaug, Levanger kommune
 • Anniken Auke Borgen, TrønderEnergi