Organisering

Trøndelags Europakontor er organisert som en forening med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundsregistrene. Organisasjonens høyeste organ er Årsmøtet. Årsmøtet velger styre for foreningen blant representanter for foreningens medlemmer. I ressursgruppen er alle medlemmer representert med 1 medlem hver.

Ansatte
Vidar Segtnan, daglig leder

Iselin Rønningsbakk, europarådgiver

Andreas Karmhus, trainee (september 2017 – juli 2018)

Marianne Lyseng, trainee (januar 2018 – desember 2018)

Styremedlemmer 2017/2018

 • Trude M. Nøst, NTFK – Styreleder
 • Odd Inge Mjøen, STFK
 • Morten Wolden, Trondheim kommune
 • Bente Aina Ingebrigtsen, Nord universitet
 • Anne Lise Aunaas, SINTEF
 • Knut Vestbø, SMN
 • Eirik Revdal, Bioforsk

Ressursgruppen 
Ressursgruppen er sammensatt av representanter fra alle medlemmene i Trøndelags Europakontor. Disse personene er kontaktpersoner i de respektive medlemsorganisasjone for Trøndelags Europakontor. I lys av styrets prioriteringer utarbeider og gjennomfører daglig leder og ressursgruppen aktive tiltak under kontorets prioriterte områder.

Medlemmer i ressursgruppen 2018:

 • Kari Mette Elden, Trøndelag fylkeskommune
 • Sidsel Trønsdal, Trøndelag fylkeskommune
 • Gerhard Dalen, Trondheim kommune
 • Håkon Kibsgaard Jordet, Orkdalsregionen
 • Øystein Kvistad, Verdal kommune
 • Anders H. Haraldsen, Inn-Trøndelagsregionen
 • Eva Brustad Dalland, Nord universitet
 • Tommy Haugan, Nord universitet
 • Reidar Buvik, SINTEF
 • Lars Nesheim, NIBIO
 • Cecilie Hammond Spark, SpareBank 1 SMN

Ansvarsområder for ansatte

Trøndelags Europakontor har to faste ansatte, samt to traineer og en praktikant.

Daglig leder har overordnet ansvar for kontorets drift og virke, samt ansvar for økonomi og regnskap. I tillegg har daglig leder regelmessig hjemmeuker i Trøndelag.

Europarådgiver bistår aktører i Trøndelag ved å informere om muligheter for europeiske samarbeid og deltakelse i EU-prosjekter, besvarer EU/EØS-relevante henvendelser, holder foredrag/forelesninger,  arrangerer konferanser og koordinerer kontorets arbeid hjemme i regionen i samarbeid med daglig leder.

Traineeoppholdet har en varighet på 10/11 måneder. Denne stillingen er forbeholdt nyutdannede med masterutdanning. Kontoret har to traineer, som overlapper hverandre med et halvt år. Som trainee har man ulike ansvarsområder som eksempelvis partnersøk og informasjonssøk, arrangering og gjennomføring av studiebesøk, seminardeltagelse, administrative oppgaver og representasjon. I tillegg til at partnersøk og overvåking av prosjekter er med på å knytte nettverk mellom våre Trønderske partnere og aktører i Europa, formidler man også trønderske interesser i våre etablerte nettverk i Brussel.