Organisering

Trøndelags Europakontor er organisert som en forening med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundsregistrene. Organisasjonens høyeste organ er Årsmøtet. Årsmøtet velger styre for foreningen blant representanter for foreningens medlemmer. I ressursgruppen er alle medlemmer representert med 1 medlem hver.

Ansatte
Heidi Fossland, daglig leder

Randi Johanne Hoseth, europarådgiver

Amalie Dalland Senneset, communication officer (januar 2020 – desember 2020)

Eileen Bjørnnes, communication officer (september 2019 – juni 2020)

Emilia Ryen, communication officer (februar 2019 – januar 2020)

Styremedlemmer 2019/2020

  • Kirsten Indgjerd Værdal, direktør
  • Odd Inge Mjøen, Trøndelag fylkeskommune
  • Susanne Bratli, Inn-Trøndelagsregionen
  • Reid Hole, Nord Universitet
  • Elin Rongnes Solbu, Trondheim kommune
  • Petter Haugan, SINTEF
  • Stig Tore Laugen, TrønderEnergi

Ressursgruppen 
Ressursgruppen er sammensatt av representanter fra alle medlemmene i Trøndelags Europakontor. Disse personene er kontaktpersoner i de respektive medlemsorganisasjone for Trøndelags Europakontor. I lys av styrets prioriteringer utarbeider og gjennomfører daglig leder og ressursgruppen aktive tiltak under kontorets prioriterte områder.