Organisering

Trøndelags Europakontor er organisert som en forening med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundsregistrene. Organisasjonens høyeste organ er Årsmøtet. Årsmøtet velger styre for foreningen blant representanter for foreningens medlemmer. I ressursgruppen er alle medlemmer representert med 1 medlem hver.

Ansatte
Vidar Segtnan, daglig leder

Iselin Rønningsbakk, europarådgiver

Helga Marie Aunemo, trainee (september 2016 – juli 2017)

Filip Jessen, trainee (januar 2017 – desember 2017)

Oda Bjørnsborg, praktikant (januar 2017 – april 2017)

Styremedlemmer 2016/2017

 • Trude M. Nøst (NTFK) – Styreleder
 • Morten Wolden (Trondheim kommune)
 • Trond Selseth (Innherred samkommune)
 • Nina Sindre (NTNU)
 • Odd Inge Mjøen (STFK)
 • Bente Aina Ingebrigtsen (Nord universitet)
 • Knut Vestbø (SpareBank 1 SMN)

Ressursgruppen 
Ressursgruppen er sammensatt av representanter fra alle medlemmene i Trøndelags Europakontor. Disse personene er kontaktpersoner i de respektive medlemsorganisasjone for Trøndelags Europakontor. I lys av styrets prioriteringer utarbeider og gjennomfører daglig leder og ressursgruppen aktive tiltak under kontorets prioriterte områder.

Medlemmer i ressursgruppen 2016:

 • Kari Mette Elden, STFK
 • Sidsel Trønsdal, NTFK
 • Gerhard Dalen, Trondheim kommune
 • Tommy Haugan, Nord universitet
 • Ester Hasle, NTNU
 • Reidar Buvik, SINTEF
 • Lars Nesheim, NIBIO
 • Are Rødsjø, Husbanken region Midt-Norge
 • Cecilie Hammond Spark, SMN
 • Lise Rye, NTNU
 • Øyvin Sæther, NTNU
 • Håkon Jordet, Orkdalsregionen
 • Anders Haraldsen, Inn-Trøndelagsregionen

Ansvarsområder for ansatte

Trøndelags Europakontor har to faste ansatte, samt to traineer og en praktikant.

Daglig leder har overordnet ansvar for kontorets drift og virke, samt ansvar for økonomi og regnskap. I tillegg har daglig leder regelmessig hjemmeuker i Trøndelag.

Europarådgiver bistår aktører i Trøndelag ved å informere om muligheter for europeiske samarbeid og deltakelse i EU-prosjekter, besvarer EU/EØS-relevante henvendelser, holder foredrag/forelesninger,  arrangerer konferanser og koordinerer kontorets arbeid hjemme i regionen i samarbeid med daglig leder.

Traineeoppholdet har en varighet på 10 måneder. Denne stillingen er forbeholdt nyutdannede med masterutdanning. Kontoret har to traineer, som overlapper hverandre med et halvt år. Som trainee har man ulike ansvarsområder som eksempelvis partnersøk og informasjonssøk, arrangering og gjennomføring av studiebesøk, seminardeltagelse, administrative oppgaver og representasjon. I tillegg til at partnersøk og overvåking av prosjekter er med på å knytte nettverk mellom våre Trønderske partnere og aktører i Europa, formidler man også trønderske interesser i våre etablerte nettverk i Brussel.

I løpet av et år er det tre studentpraktikanter ved Trøndelags Europakontor på ulik tid; to om våren, og en om høsten. Praktikantstillingen er forbeholdt studenter som tar master i Europastudier ved NTNU, og teller 15 studiepoeng. Et praktikantopphold varer tre måneder, og blant oppgavene finner man informasjonsarbeid, organisering og gjennomføring av studiebesøk, seminardeltagelse, arbeid med sosiale medier, og daglig drift av kontoret.