Om Trøndelag

Trøndelagsregionen består av fylkene Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.  Til sammen er Trøndelag hjem til fler enn 430,000 innbyggere.

Trøndelag har en befolkningstetthet på 10.5 personer per kvadratkilometer. Dersom vi ser bort fra Trondheim med sine 176,000 innbyggere, ligger befolkningstettheten på 6 personer per kvadratkilometer.

Det høyeste punktet i Trøndelag er Storskrymten på Dovre, med hele 1 985 meter over havet. Er man heldig er det mulig å observere moskus i Dovrefjell nasjonalpark.

En av Norges største nasjonalparker, Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, ligger i Nord-Trøndelag. Videre har regionen kjente vassdrag og lakseelver, der Namsen, Gaula, Orkla og Stjørdalselva er de største.

Regionen huser også bergstaden Røros. Røros er Norges eneste gjenværende bergstad, og er oppført på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Byen er også en av landets kaldeste med en kulderekord på -50,5 celsius.