Forskning og utvikling

Trøndelag har et aktivt FoU-miljø med utdanningsinstitusjonene NTNU og Nord universitet, samt Skandinavias største uavhengige forskningsinstitusjon SINTEF. I tillegg finnes det spesialiserte forskningsinstitusjoner som eksempelvis NIBIO, som driver med landbruksforskning.

NTNU er et av de eldste universitetene i Norge og danner grunnstammen i utdanningssektoren i Trøndelag. Med sine i overkant av 20.000 studenter, er NTNU et stort universitet i norsk sammenheng. Totalt er det rundt 30.000 studenter i Trondheim som går på NTNU, samt andre, mer spesialiserte utdanningsinstitusjoner.

Nord universitet har flere studiesteder i Nord-Trøndelag og tilbyr studier i en rekke fagfelt. I motsetning til utdanningsinstitusjonene i Sør-Trøndelag som i all hovedsak er plassert i Trondheim, er Nord universitet desentralisert. Eksempelvis ligger sykepleierutdanningen i Levanger og Namsos, studier innen økonomi og administrasjon er plassert i Steinkjer, mens trafikklærerutdanningen finnes i Stjørdal.

SINTEF er ikke bare en viktig del av forskningsmiljøet i Trøndelag, men er også en betydelig nasjonal og internasjonal aktør, innenfor felt som fornybar energi, marinteknologi, bygningsforskning og olje og energi.