Historie

Historie
Mange av Norges viktigste historiske hendelser har funnet sted i Trøndelag. Mest kjent er nok historien om Olav Haraldsson som stod for kristningen i Norge og som døde ved slaget i Stiklestad 29. juli 1030. Mystiske hendelser rundt Kong Olavs død, slik som sagnet om at hans hår og negler fortsatte å vokse etter hans død, gav ham helgenstatus og at han senere ble kjent som Olav den Hellige. Over hans gravsted ble Nord-Europas største katedral bygd i år 1070, Nidarosdomen. Katedralen var det største pilegrimsmålet i Nord-Europa i middelalderen, og er fremdeles den dag i dag et populært pilegrimsmål.

Nok en viktig nasjonal hendelse fant sted på 1500-tallet i Trøndelag da Erkebiskop Olav Engelbrektsson bygde sitt forsvarsverk på Steinvikholmen i Stjørdal kommune mot dansk maktovertakelse og reformasjon. Dette var den siste motstanden mot dansk maktovertakelse fram til 1536, da Norge ble en del av Danmark. Denne hendelsen gjenskapes årlig med operaforestillingen “Olav Engelbrektsson” på Steinvikholmen.

Foruten Nidarosdomen huser Trøndelag mange flere av Norges eldste kirker, slik som Værnes kirke fra 1100 og Selbu kirke fra 1150. Norges største gravfelt fra forhistorisk tid ligger i Vang i Oppdal, men regionen har også andre gravfelt, blant annet på Frosta og Alstadhaug. Ytterligere kjente historiske minnesmerker er helleristningene i Gauldalen i Sør-Trøndelag og i Lerfald og Lånke i Nord-Trøndelag.

Byer og tettsteder
Ifølge historien ble Trondheim grunnlagt av Olav Tryggvason i år 997, og var da kjent under navnet Nidaros, som betyr byen ved elven Nids utløp. Trondheim er regionens største by og Norges tredje største by etter Oslo og Bergen med omtrent 190.000 innbyggere, hvorav 36.000 er studenter. Derav har Trondheim fått navnene Teknoligihovedstaden og Kunnskapsbyen, der Norges Tekniske og Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) er den største utdanningsinstitusjonen i byen.

Trøndelag fylke er en videreføring av det historiske Trondhjems amt som i 1804 ble delt i to amt, senere kalt fylker. De to fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ble 1. januar 2018 slått sammen til Trøndelag fylke. Fylket består av 47 kommuner, deriblant kommunen og bergstaden Røros, som siden 1980 har vært listet på UNESCOs verdensarvliste på grunn av Røros’ særegne gruvemiljø og trearkitektur.
Den sørlige delen av fylket omfatter dalførene mot Dovrefjell og Rørosvidda (Oppdal, Orkdal og Gauldal). Den vestlige delen består av områdene omkring utløpet av Trondheimsfjorden, og av et stort antall øyer, med Hitra og Frøya som de største. I områdene rundt Trondheimsfjorden finnes noen av landets mest fruktbare jordbruksområder. Spesielt halvøya Frosta kan skryte av gunstig klima for jordbruk. Frosta er vel kjent for sin rike potet- og grønnsaksproduksjon. I den nordlige delen finner vi blant annet kyststripen Fosna, og byer som Stjørdal, Verdal, Levanger og Kolvereid som er Norges minste by.