Open Days 2014

I forrige uke, 6-9. oktober, ble den 12. Open Days-konferansen arrangert i Brussel. Open Days er verdens største regionalkonferanse og slagordet for årets Open Days var ’Growing together- Smart Investment for people’. Trøndelags Europakontor var med og arrangerte to seminarer som begge tok for seg temaet smart spesialisering.

Vellykket RegioNor-seminar

6. oktober inviterte de seks norske regionskontorene i Brussel, nok en gang, til medlemsseminar på Norges Hus. Ca. 100 nordmenn var samlet for å høre mer om hva som rører seg i EU for øyeblikket. 16 deltakere tok turen fra Trøndelag til Brussel. Sør-Trøndelag Fylkeskommune, HiST, VRI, SINTEF, Trøndelag Forskning og Utvikling og Husbanken, var alle representert.

Regional- og kommunalråd Jan Edøy Foto: Torjus Kleiven Kandal

Regional- og kommunalråd Jan Edøy Foto: Torjus Kleiven Kandal

Deltakerne ble ønsket velkommen av Kjersti Garberg, direktør ved Osloregionens Europakontor, og seminarets ordstyrergjennom dagen var Merete Mikkelsen, direktør ved Vest-Norges Brusselkontor. Regional- og kommunalråd, Jan Edøy, presenterte situasjonen for europeiske regioner.  Edøy fremhevet de politiske satsingsområdene som prioriteres av Regionkomiteen frem mot 2020. Han understrekte viktigheten av at norske regioner er oppdaterte på hva som skjer i andre europeiske regioner innenfor sentrale politikkområder. Han presenterte også Europakommisjonens sjette Cohesion Report on Economic, Social and Territorial Cohesion, hvor det fremgår at de europeiske regionene har blitt hardt rammet av den økonomiske krisen.

Videre i programmet fikk vi et innblikk i rollen til regionskontorene og deres virke. Publikum fikk også en presentasjon av sentrale EU-begrep, nettverk og programmer, med et særlig fokus på Europas 2020-strategi. Jan Ole Gudmundsen, norsk nasjonal ekspert ved Europaparlamentet, ga så en solid innføring i Europaparlamentets rolle og situasjonen etter parlamentsvalget i mai 2014.  Gudmundsen ble etterfulgt av daglig leder ved Trøndelags Europakontor, Vidar Segtnan, som introduserte EUs nye programperiode for perioden 2014-2020. Segtnan pekte blant annet på at potten til konkurranseevne, vekst og arbeidsplasser er økt med 37,5 prosent til over 125 milliarder euro i budsjettperioden for 2014-2015, og at reduksjon av arbeidsledigheten i Europa står sentralt på EUs agenda. Norge vil bidra med 25 milliarder kroner til EU-program frem mot 2020, og Segtnan understreket derfor viktigheten av at Norge deltar aktivt med prosjektsøknader, slik at man kan dra nytte av en del av disse midlene.

Yngve Foss ved Forskningsrådets Brusselkontor fulgte opp med å presentere prioriteringsområdene i Horisont 2020-programmet, som er verdens største forskningsprogram. Han fremhevet at løsninger på samfunnsutfordringer ikke kan løses uten samspill mellom forskjellige sektorer, og trakk frem offentlig sektors viktige rolle innen utvikling, testing, demonstrering og skalering av ulike løsninger.

Da Eva-Maria Gärtner fra Gjesdal kommune presenterte kommunens arbeid sammen med IRIS, fikk publikum et praktisk eksempel på hvordan man kan delta i et Horisont 2020-prosjekt. Prosjektet dreier seg om byutviklingen av Ålgård sentrum, hvor man tar sikte på å benytte seg av lokale fornybare energiressurser, og har i tillegg et sterkt fokus på energieffektivisering.

Smart Spesialisering og Smart Cities

I seminarets andre økt stod smart spesialisering og smart cities i fokus.  Manuel Palazuelos Martinez fra Europakommisjonens smart spesialiseringsplatform, beskrev smart spesialisering som en bevisbasert, dynamisk oppdagelsesprosess. Han understrekte at det er viktig å unngå duplisering og fragmentering, ettersom de offentlige ressursene i Europa er begrensede. Det er derfor viktig å være selektiv i støtten til FoU-aktiviteter som er relevante for eksisterende forhold.

Deltakere fra Trøndelag Foto: Torjus Kleiven Kandal

Deltakere fra Trøndelag Foto: Torjus Kleiven Kandal

I Norge er det ikke et krav om å lage smart spesialiseringsstrategier, men Nordland Fylkeskommune har likevel satset hardt og utarbeidet en strategi. Una Sjørbotten fra fylkeskommunen presenterte arbeidet med en smart spesialiseringsstrategi for fylket, og delte nyttige erfaringer med forsamlingen.

På slutten av dagen ble konseptet «smarte byer og samfunn» presentert, sammen med  det europeiske innovasjonspartnerskapet Smart Cities and Communities. Her ble Triangulum trukket frem som eksempel – et prosjekthvor Stavanger, Eindhoven og Manchester har søkt om å bli fyrtårnbyer innen mobilitet, energi og IKT. . Man er nå i prosessen med å innlede forhandlinger med Europakommisjonen om prosjektet, og du kan lese mer om saken hos Stavanger Aftenblad, her.

Is smart the right approach for jobs and growth?

Tirsdag 7. oktober var Trøndelags Europakontor med på å arrangere seminaret ’Is smart the right approach for jobs and growth?’ I år, som i fjor, ble dette gjort i samarbeid med partnerskapet «Smart Partnerships for jobs and growth», bestående av Vest-Norges Europakontor, Central Denmark, East of England, Silesia Region, Warmia-Mazury, Split-Dalmatia og Centro Region Portugal.

Paneldebatt

Paneldebatt

Seminaret ble innledet av John Edwards fra Europakommisjonens  S3 Smart Specialisation Platform Joint Research Centre i Sevilla. Edwards redegjorde for hvor langt europeiske regioner har kommet i sitt arbeid med å utarbeide og implementere smart spesialiseringsstrategier.
Foredragsholderne fra Central Denmark, Trøndelag, East of England og Warmia- Mazury presenterte arbeidet med smart spesialisering i sine respektive regioner. Det ble også drøftet hvorvidt de så på prosessen som positiv for sin region og hvordan man eventuelt kan forbedre framtidige strategier.
I andre del av seminaret presenterte foredragsholderne fra Split-Dalmatia, Silesia, Centro Region Portugal og Vest-Norge eksempler på hvordan man bruker smart spesialisering i spesifikke sektorer. Både første og andre del av seminaret ble etterfulgt av paneldebatter med aktiv deltakelse fra publikum. Alle foredragsholdere konkluderte med at prosessen de har vært gjennom har vært krevende, men positiv.

Et smartere Midt-Norge?

Seniorforsker Håkon Finne fra SINTEF, som for øyeblikket fokuserer på innovasjon i en regional kontekst, inkludert smart spesialisering, representerte Trøndelag i sin presentasjon av VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon i Trøndelag).
Norske regioner er som nevnt ikke pålagt å utforme egne smart spesialiseringsstrategier, men i Trøndelag har man likevel jobbet systematisk med lignende tema i flere år.

Håkon Finne fra SINTEF representerte Trøndelag

Håkon Finne fra SINTEF representerte Trøndelag

I Trøndelag generelt har man en høy konsentrasjon av skogbruk, jordbruk og akvakulturnæring, men disse har vist seg å ikke være hovedsektorer for økt sysselsetting. I Trondheim har man en stor konsentrasjon av forsknings- og utdanningsinstitusjoner.  Til tross for et stort FoU-miljø, viste en OECD-vurdering fra 2006 at denne sektoren var sterkt underutnyttet i utviklingen av regionen. På bakgrunn av dette har fokuset på bruk av FoU-ressurser i lokal industri gjennomsyret alle utviklingsplaner i både Nord- og Sør-Trøndelag de siste årene.

Finne pekte på at VRI-programmet har presset regioner til å utvikle Triple Helix partnerskap og eksperimentere med strategier og tiltak. På spørsmålet om disse tiltakene har skapt flere arbeidsplasser i Trøndelag, svarer Finne at man har fått nye arbeidsplasser, men ikke nødvendigvis flere. Hvorvidt Trøndelag blir enda smartere i fremtiden gjenstår å se.

Deltakelse i Open Days gir Trøndelag muligheten til å presentere prosjekter fra regionen til et europeisk publikum. Det er også en utmerket læringsarena for de som ønsker mer informasjon om hvordan man arbeider med ulike tema i Europas regioner. Vi håper at alle som deltok fra Trøndelag hadde et fint og lærerikt opphold i Brussel denne uken.

 

Skrevte av Terje Gravdal/ Pia Solli Sellereite