Optimistiske EU-ledere på Romatraktatens 60-årsjubileum

25. mars møttes EU-lederne i Roma for å feire 60-årsjubileet i Romatraktaten. Direktør ved European Policy Center, Janis A. Emmanouilidis, hevder det er gode grunner til å være optimistisk når det gjelder EUs fremtid.

 

17572056_10154344447111767_269047620_o

Foto: Oda Bjørnsborg

– Vi har gode grunner til å feire EU hvis man ser tilbake på alt som har blitt oppnådd de siste 60 årene, sa Emmanouilidis på et seminar i tenketankens lokaler i Brussel mandag.

Til tross for kriser og komplekse utfordringer mener han at EU har gode forutsetninger for videre samarbeid. Under møte i Roma i helga var det en tydelig europeisk begeistring til stede.

Formålet med møtet, der EUs toppledere var til stedet, var å vise EUs samhold til tross for kriser. Emmanouilidis mener at dette er noe EU har klart, til tross for store utfordringer som brexit, Trump og euroskeptisisme.

 «Business as usual»
Samtidig som han er optimistisk, mener han at vi fortsatt må være forsiktige med å være for håpefulle.

På møtet ble det tydelig at det var «business as usual» i EU, og at særlig Polen og Hellas motsatte seg flere av forslagene om videre integrering. Disse to landene var uenige om blant annet migrasjon, men det resultert til slutt i enighet. Likevel viser dette at EU fortsatt har store interne ulikheter som kan by på utfordringer i fremtiden.

Integrasjon i ulikt tempo
Innad i EU har det vært mye snakk om integrasjon i ulikt tempo, noe som betyr at noen medlemsland fortsetter å integrere seg tettere, mens andre får mulighet til å stå utenfor enkelte av unionens samarbeid.

Emmanouilidis tror det er sannsynlig at medlemslandene som har euroen kommer til å fortsette en økonomisk integrering uten land som står utenfor dette samarbeidet som for eksempel Danmark og Sverige.

Manglet en analyse av dagens situasjon
På helgens møte var det fokus på optimisme og feiring, og hverken brexit eller migrasjon ble diskutert. Dette mente flere var en svakhet.

­– Men trenger man å snakke om problemer når man feirer EUs fortid og fremtid? Spurte Emmanouilidis publikum retorisk.