Øyvind er ny sommerpraktikant ved Trøndelags Europakontor

Øyvind Gressetvold fra Trondheim skal jobbe tre uker for Trøndelags Europakontor.

Øyvind Gressetvold fra Trondheim er ansatt som sommerpraktikant ved kontoret, hvor han skal arbeide i tre uker. Han ble informert om Trøndelags Europakontor og muligheten for å være sommerpraktikant gjennom en studietur han arrangerte til Brussel for to år siden.

Motivasjonen bak å bruke sommeren på å jobbe i Brussel ligger i læringsutbyttet og erfaringen det å jobbe på et norsk kontor i Brussel medfører. På lengre sikt vil det komme godt med å ha erfaring fra arbeid i EU-hovedstaden og det å ha vært tett på der de viktige beslutningene om Europas fremtid tas, sier han.

Sommerpraktikant Øyvind Gressetvold foran kontoret i Palmerstonlaan 3. Foto: Filip Jessen

Han ble akkurat ferdig med en bachelorgrad i statsvitenskap fra UiO hvor han skrev bacheloroppgave om finanskrisen og liker generelt kombinasjonen av politikk og økonomi. Ellers følger han nøye med på brexit, og EUs fremtid i lys av dette. I tillegg interesserer NATOs rolle i verden samt militære intervensjoner. I tillegg til bachelorgraden i Oslo har Øyvind opphold i Spania, USA og Sør-Afrika bak seg.

Rett etter Brussel-oppholdet setter Øyvind seg på flyet til Bratislava, hvor han så skal være praktikant i seks måneder for UD og den norske ambassaden der. Selv om det skal renne gode mengder vann under broen innen den tid, ser han for seg at han kommer til å jobbe i det offentlige etter endt mastergrad.

På spørsmål om hva han ser frem til med å bo i Brussel svarer han at han ser frem til å bli enda bedre kjent med byen, Trøndelagskontoret og å utnytte de gode reiseforbindelsene den belgiske hovedstaden jo byr på.