• Videregående skoler med internasjonalt fokus

  Fra 25. til 27. mai hadde Trøndelags Europakontor besøk av Internasjonalt nettverk for videregående skoler i Sør-Trøndelag. Et av punktene på et omfattende og variert tredagersprogram var et besøk ved den skandinaviske skolen i Waterloo.
 • Nytt personell på plass over sommeren

  Rekrutteringen av nytt personell til Trøndelags Europakontor er nå gjennomført, og vi gleder oss over å ønske Mari Røsten og Ingunn Syrstad velkommen som henholdsvis ny trainee og praktikant.
 • God trøndersk deltakelse under den europeiske ungdomsuka

  Den europeiske ungdomsuka (European Youth Week) gikk i år av stabelen 15.-21. mai. Totalt seks norske prosjekter fikk innvilget EU-støtte til gjennomføring av lokale ungdomsarrangement; to av disse fant sted i Nord-Trøndelag.
 • EUs økonomiske utfordringer

  Finanskrisen i 2008 skapte bølger som utrettelig fortsetter å skylle over den europeiske økonomien. Særlig krisepakke til Hellas, tilstanden til euroen, samt usikkerheten innad i Det internasjonale pengefondet (IMF) står i dagens søkelys.
 • Rekordstore EU-bevilgninger til mobile nordtrøndere

  I 2011 mottar forskjellige norske prosjekter i overkant av 17 millioner kroner gjennom EUs mobilitetsprogram Leonardo Mobilitet. På fylkesbasis er Nord-Trøndelag blant de store vinnerne; hele 2,3 millioner EU-kroner går til å fremme mobilitet blant nordtrønderske lærlinger og fagarbeidere.