• Workshop om strategisk tilnærming til internasjonal samhandling

    Mandag 2. desember arrangerer Trøndelags Europakontor, Trøndelag fylkeskommune og KS Trøndelag en workshop på Verdal med utviklingen av kommunale internasjonale strategier som tema. Dette på bestilling fra Verdal, Levanger og Inntrøndelagsregionen, som alle ønsker en tettere samhandling med Europa.
  • Alt ligger til rette for at norske regioner kan vokse i biosirkulærøkonomien

    De biologiske næringene står sentralt i Trøndelag. Sammen med resten av Europa må vi bli bedre på å utnytte det biologiske råstoffet som inngår i disse næringene. Dette er budskapet i en kronikk skrevet av Lars Bendik Austmo, stasjonssjef ved NIBIO Steinkjer og daglig leder ved Trøndelags Europakontor, Heidi Fossland.
  • Lederen for EUs innbyggerdialog på besøk

    Innbyggerinvolvering er viktig for at byer og kommuner skal kunne danne gode kunnskapsgrunnlag og dermed ta treffsikre valg. Når beslutningstakere rådfører seg med innbyggere får de blant annet tilgang på lokalkunnskap, forankret beslutninger, skapt engasjement og bygget fellesskap. Dette er årsak til at flere kommuner i Trøndelag og Europa har innbyggerinvolvering høyt på agendaen.