• Følg Trøndelags Europakontor sin webinarserie!

  Trøndelags Europakontor lanserer en webinarserie for våren 2020. Webinarene skal gi innsikt i viktige europeiske strategier som vil påvirke oss, belyse muligheter som ligger i tettere samhandling med Europa og deltakelse i EUs programmer for trønderske aktører.

 • Trøndelag posisjonerer seg som europeisk matregion

  I 2022 vil Trøndelag og Trondheim bli Norges første European Region of Gastronomy. Bak den gjeve tittelen ligger en større regional satsing på å fremme hele verdikjeder innenfor mat, gjennom å binde distrikt og by sammen.

 • Kreativt Europa muliggjør kultursamarbeid

  Den verdensomspennende koronakrisen har satt kulturnæringen på prøve, og vi har de siste ukene vært vitne til mange gode eksempler på hvordan man kan tenke nytt og kreativt angående formidling i publikumsbaserte næringer. Nå finnes det tid for å utforske muligheter og planlegge nye prosjekter. Kreativt Europa er EUs program for den kulturelle og kreative sektoren. Gjennom programmet kan norske aktører innen kunst, kultur, film og TV få støtte til internasjonalt kultursamarbeid.  
 • Vi slår et slag for folkehelsa!

  Morten Wolden, kommunedirektør i Trondheim kommune, oppfordret oss forrige uke til å komme oss ut på tur før jobbdagen startet. Vi tok utfordringen på strak arm, og slo et slag for folkehelsa.