• Trøndelag vant europamesterskapet i EU-finansiert energiforskning

   – I 2018 toppet Norge statistikken over tildeling av EU-midler innen energiforskning. Vi konkurrerte til oss prosjekter til en verdi godt over 300 million kroner. 60 prosent av pengene gikk til Trøndelag og finansierer forskning og innovasjon innen fornybar energi, skriver vår daglige leder Heidi Fossland og Tor Ivar Eikaas, leder av Forskningsrådets Brusselkontor, i en kronikk publisert i Trønderavisa 14. mars.
 • Kreativt Europa på dagsordenen hos Trøndelags Europakontor

  Trøndelags Europakontor har har det siste halvåret fulgt nøye med på Kreativt Europa, som er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. Siden vi har utredet norske aktørers nytte av programmet, ble vi invitert til å gi innspill til den kommende utgaven av programmet.
 • Solide kilder til kunnskap om Europa

  Er du ute etter en rask innføring i prosessen EU-rettsakter går igjennom før de implementeres i norsk lov? Eller søker du kunnskap om det konkrete innholdet av lovgivningen? Det finnes et knippe av gode digitale tjenester og nettsteder som gjør det lettere å sette seg inn i innholdet av norsk EU-tilknytning.
 • European Week of Regions and Cities 2019

  Europakommisjonen og Regionkomitéen har nå publisert årets tema for European Week of Regions and Cities – tidligere kjent som Open Days – i 2019. I år er hovedtemaene «et grønnere Europa», «EUs framtid og regionene og byenes rolle» og «et Europa nærmere borgerne».
 • Stort engasjement under Trøndelags Europakontor sitt strategiseminar

  Hvilken funksjon skal Trøndelags Europakontor fylle fremover? Dette var ett av spørsmålene omlag 25 representanter fra kontorets medlemsmasse diskuterte under et strategiseminar i Rådhuset i Trondheim 30. januar. Gjennom tematiske innspillsrunder og felles idemyldring ble det meislet ut et utgangspunkt for kontorets nye strategi.
 • Hilsen ved årets begynnelse fra daglig leder

  – Det har nå gått fem måneder siden jeg startet som daglig leder ved Trøndelags Europakontor. Det har vært en spennende reise, skriver vår daglige leder, Heidi Fossland.