• Lederen for EUs innbyggerdialog på besøk

  Innbyggerinvolvering er viktig for at byer og kommuner skal kunne danne gode kunnskapsgrunnlag og dermed ta treffsikre valg. Når beslutningstakere rådfører seg med innbyggere får de blant annet tilgang på lokalkunnskap, forankret beslutninger, skapt engasjement og bygget fellesskap. Dette er årsak til at flere kommuner i Trøndelag og Europa har innbyggerinvolvering høyt på agendaen.
 • By- og regionuka i Brussel (EWRC) 2019. Sett av 7. til 10. oktober!

  Brussels største kunnskapsdelingsfestival, European Week of Regions and Cities (EWRC), har publisert en oversikt over årets seminarer og arrangement. For å gjøre det lett for våre medlemmer har Trøndelags Europakontor laget et “løypekart” over de seminarene vi mener er mest relevante.
 • Horisont Trøndelag inviterer til forum om sirkulær- og bioøkonomi

  Ønsker du å bli med på å søke om EU-midler til et offentlig-privat samarbeid om sirkulær- eller bioøkonomi? Hold av tirsdag 28. mai kl. 10.00-13.00! Horisont Trøndelag inviterer til forumsmøte i Rådhuset i Trondheim, for å diskutere mulige EU-søknader.
 • Europa på besøk i Trøndelag – Europadagene 2019

  Den andre uka i mai arrangerte Trøndelags Europakontor, i samarbeid med EUs delegasjon til Norge og flere trønderske aktører, Europadagene i Trondheim. En rekke seminarer, kombinert med besøk til trønderske bedrifter og FoU-aktører og en markering av Europadagen, gjorde uken til en stor suksess
 • Frokostseminar om Erasmus+

  - Utveksling av erfaring og kunnskap over landegrenser har blitt en integrert del av moderne utdanning med programmet Erasmus+, sa EU ambassadør Thierry i sin innledning til dagens frokostseminar om programmet for utdanning, opplæring ungdom og idrett.