• Vi ønsker TrønderEnergi velkommen som nytt medlem

    – Sammen med Trøndelags Europakontor blir TrønderEnergi bedre, sier Bengt Eidem, kommunikasjonsdirektør i TrønderEnergi. Fra og med 2019 vil TrønderEnergi styrke sine bånd til Europa, blant annet gjennom sitt nyetablerte medlemskap i kontoret.
  • Nytt år med nye ressurser ved kontoret

    Et nytt år nærmer seg med stomskritt. På nyåret fylles våre kontorlokaler med ny og styrket kompetanse, slik at vi kan ta fatt på en hektisk vår med mye aktivitet.
  • Søk støtte til kreativ næring

    Fristen for å søke tildeling fra EU-programmet Kreativt Europa for 2019 nærmer seg med stormskritt. Tirsdag 11. desember kl. 12.00 er siste frist. Flere trønderske organisasjoner har de siste årene nytt godt av deltagelse i samarbeidsprosjekter gjennom Kreativt Europa. Her kan blant annet Teaterhuset Avant Garden og Trondheimsolistene nevnes. Likevel er det fortsatt rom for langt flere.