Rapport: Fylkeskommunene må samarbeide tettere med EU-arbeid

En ny rapport som ble publisert ved utgangen av 2016, gir en samlet oversikt over det europeiske arbeidet fylkeskommunene gjør, og hvordan samarbeidet kan effektiviseres.

Bilde: Europabevegelsen

Bilde: Europabevegelsen

Den kommer frem til at det er slående hvor omfattende og aktivt fylkeskommunenes europeiske engasjement er, og hvor mange aktører som er involvert i dette. Likevel kan fylkeskommunene fortsatt bli bedre.

Rapporten «Fylkeskommunenes europeiske arbeid: Omfang og mangfold. En sammenstilling av fylkeskommunenes europeiske arbeid. Viktige roller for de nye regionene» ble utarbeidet av Utenriksdepartementet etter bestilling fra tidligere statsråd Elisabeth Vik Aspaker.

Ny EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen peker på at det er i lokalsamfunnene omstillingen må skje, og han håper den nye rapporten vil være et nyttig innspill for bedre å utnytte de muligheter som ligger i EUs programmer og europeisk samarbeid.

Ingen kan bli «båret frem»

Ingen kan regne med å bli «båret fram» til suksess av omgivelsene. De europeiske virkemidlene og de europeiske samarbeidsorganene åpner mulighetene og gir ressurstilgang, men det vil være de nye regionenes egne initiativ og viljestyrke som gir suksess.

Bakke-Jensen mener at vi er helt avhengige av at kommuner og fylkeskommuner er aktive pådrivere for å løse felles europeiske utfordringer.

Trøndersk suksess

Rapporten gir eksempler på hvordan fylkeskommunene kan lykkes bedre i deres arbeid. Særlig fokus på det europeiske samarbeidet i ledelsen er avgjørende for suksess.

I Trøndelag blir Interreg-prosjektet Circular Ocean trukket frem som et eksempel på god praksis. Her samarbeidet NTNU med prosjektpartnere fra Storbritannia, Danmark, Irland og Norge for å synliggjøre hvordan søppel kan være en ressurs for miljøet, næringslivet og fremtidige arbeidsplasser. Prosjektet ble mulig fordi Norge deltar i Interreg, som også er den største internasjonale innsatsen Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune deltar i.

 

Les hele rapporten her