Rapport: – Må skape mer optimisme for et samlet Europa

Foto: Iselin Rønningsbakk

Arbeidsledigheten i EU er nå den laveste på ti år, men mange europeere har likevel fortsatt ikke fått tilbake troen på det europeiske prosjektet etter flere år med kriser og kaos i EU.

Mer må derfor gjøres for å styrke oppslutningen om EU, slår en ny rapport fast. Rapporten, som går under navnet New Pact for Europa, er den tredje i rekken, og er et resultat av et arbeid som har pågått over fem år med 120 nasjonale og transnasjonale debatter rundt om i Europa. Rapporten er publisert gjennom et samarbeid mellom flere organisasjoner og viser hvor EU står i dag og hvilke tiltak de bør gjøre inn i fremtiden. Gjennom dette arbeidet er det konkludert med at unionen må tørre å gå etter en ambisiøs, men realistisk vinn-vinn pakke for å bekjempe utfordringene de står ovenfor.

Det snakkes for tiden mye om «the window of opportunity» i EU . Det er et mulighetsrom som EU mener de har og bør utnytte for å få på plass en pakkeavtale som dekker mange av de problemene unionen står overfor i dag. Dette mulighetsrommet er et resultat av brexit og valget av Donald Trump som president i USA samt den økonomiske veksten i EU.

Jean-Claude Juncker, president for EU-kommisjonen, sa under en konferanse 31. mai at han snakket om et «window of opportunity» for ett år siden, som de hadde åtte måneder på å utnytte. Han er bekymret for at EU ikke har kommet lengre og mener ting går for sakte med tanke på at mulighetsrommet er i ferd med å forsvinne.

I dag er utfordringene mange:
EU står ovenfor en rekke store utfordringer nå og inn i fremtiden. De politiske krisene, den økende mistilliten medlemslandene imellom og den samlende effekten av Storbritannias kommende EU-utmelding neste år, president Donald Trump og USAs økende proteksjonisme er punkter som vil være viktige i arbeidet med å forme Europa fremover, ifølge rapporten.

Noen av dagens utfordringer er ifølge rapporten NPE har lagt frem:

  • Den voksende polariseringen i samfunnet
  • Misnøye med dagens demokrati
  • En økende bekymring innenfor sikkerhet
  • Migrasjonskrisen
  • Økonomiske utfordringer
  • Eksterne og interne sikkerhetstrusler

Dette er bare noen av punktene som er lagt frem i rapporten.

Den største og mest økende trusselen i Europa de siste årene er den økende populariteten til autoritære ledere som tilbyr enkle løsninger på komplekse problemer. Europa er i faresonen for å bli et mer introvert, proteksjonistisk, intolerant og fremmedfiendtlig kontinent, som igjen vil kunne føre til en økt motstand mot globalisering, handelsavtaler, migrasjon og et åpent samfunn slik vi kjenner det i dag. Tiden er derfor inne for å finne tiltak og løsninger, slår rapporten fast.

Hva bør vinn-vinn pakken inneholde:
Ifølge rapporten bør EU få på plass en avtale som sikter på å løse de økonomiske og sosiale problemene, migrasjonskrisen, stoppe den økende autoritære populismen og komme med tiltak innen sikkerhet. Avtalen bør være forankret i ideen om at Europas fremtid er lysere dersom de europeiske landene står samlet.

Dette er allerede et påbegynt arbeid og i løpet av de siste fem årene er det etablert ni millioner nye arbeidsplasser i EU. Tiltak for å øke sikkerheten er satt i gang gjennom rammeverket PESCO og for å sitere Herman Van Rompuy, tidligere belgisk statsminister og president for Det europeiske råd, så er dette et program som må lykkes. PESCO er et traktatbasert rammeverk og en prosess som skal lede til et tettere forsvarssamarbeid i Europa for de landene som vil og har mulighet.

For å få til denne endringen og avtalen er det viktig å lytte til befolkningen i Europa. Det er folket som utgjør Europa og de må være fullstendig overbevist over at fremtiden er best om Europa står samlet dersom man skal få til en varig endring, konkluderer rapporten.

Hvis du ønsker å lese mer om NPE og deres rapport gå inn på: https://www.newpactforeurope.eu/

Rapporten er publisert av: King Baudouin Foundation, the Bretelsmann Stiftung, Open Society Initiative og European Policy Center