Regionskontorene bidrar til tidlig varsling av EU-saker

Trøndelags Europakontor og de andre norske regionskontorene i Brussel samarbeider med Utenriksdepartementet og arbeidslivets parter i en nyopprettet gruppe for tidlig varsling av EU-saker som kan ha betydning for norske interesser. 

Opprettelsen av Tidlig varslingsgruppa, også kalt TV-gruppa, er et uttrykk for en erkjennelse av at Norge må tidligere inn i beslutningsprosessene i EU. Gjennom å tidlig identifisere og diskutere EU-initiativ som kan påvirke oss, skal gruppa gjøre Norge i stand til å komme på banen tidligere, og dermed øke mulighetene for å kunne påvirke utfallet. Gruppa vil derfor fokusere på saker som fortsatt er på tidlig i diskusjonsstadiet i Brussel. 

Daglig leder ved Trøndelags Europakontor, Vidar Segtnan, mener at det er svært nyttig å ha en gruppe for tidlig varsling:

– Det er som regel lange beslutningsprosesser i EU, og dersom Norge først kommer på banen etter at de 28 EU-landene har gjort et vedtak, er det for sent for Norge å påvirke resultatet. Er vi derimot tidlig ute mens saken diskuteres i EU-kommisjonen, har vi langt større sjanse til å få et ord med i laget, forklarer han

Foto: Ragnhild Sjoner Syrstad, EU-delegasjonen

Foto: Ragnhild Sjoner Syrstad, EU-delegasjonen

Trøndelags Europakontor har gitt innspill om saker som kan være viktige for trøndelagsregionen, basert på tilbakemeldinger fra kontorets medlemmer. Segtnan er godt fornøyd med tiltaket fra Utenriksdepartementet:

– Som deltaker i TV-gruppa får vi en mye bedre oversikt over alle sakene som er på gang i EU, og vi kan enkelt spille inn til den norske regjeringen hvilke saker som er viktige for trønderske aktører, og som vi derfor må forsøke å påvirke eller forberede oss bedre til, sier han.

UD har lyttet til TV-gruppas innspill i utformingen av deres arbeidsprogram for EU- og EØS-saker for 2014, som gjør det klart hvilke saker som skal prioriteres det kommende året. Dermed får regionskontorene og partene i arbeidslivet direkte innflytelse på regjeringens prioriteringer i europapolitikken.  

I tillegg til regionskontorene i Brussel, deltar initiativtaker UD, samt KS, YS, Unio, Virke, LO og NHO i Tidlig varslingsgruppa. Tidlig varslingsgruppa ble opprettet i fjor, og deres fjerde møte ble nylig avholdt på Norway House i Brussel. Der ble aktuelle saker som gruppa skal prioritere i 2014 identifisert.

Du kan lese mer om Tidlig varslingsgruppa og hvilke saker som prioriteres på Europaportalen.