Rennbygg på plass i Brussel

Sensommerens vakreste eventyr har nådd Trøndelags Europakontor. Vi har fått på plass vår nye trainee ved kontoret. Randi Johanne Hoseth kommer fra idylliske Rennebu, og skal jobbe ved kontoret frem til juli 2019.

Randi leverte nylig masteroppgave i statsvitenskap ved NTNU, der hun skrev om satsing på fornybar energi med fokus på tysk energipolitikk. Hun har hatt flere studieopphold i Tyskland, som utvekslingsstudent ved Albert-Ludwigs-Universität i Freiburg og Freie Universität i Berlin.

Foto: Trøndelags Europakontor.

I tillegg til å være student i Trondheim, har Randi også jobbet som formidler ved Nidarosdomen og Erkebispegården. Nå ser hun frem til å representere og formidle trønderske interesser i Europa, og aktuell europeisk aktivitet og tematikk til Trøndelag.

I sin første uke deltar Randi på en besøksrunde til andre norske regionkontor. Formålet er å lære om hvordan andre regioner jobber med sin europeiske internasjonalisering i tillegg til at besøksrunden identifiserer på hvilken måte Trøndelags Europakontor kan samhandle tettere med andre norske regionkontor.

-Jeg gleder meg til å få større kjennskap til hvordan regionskontorene jobber i praksis. I tillegg har jeg lyst til å lære mer om de ulike EU-programmene som finnes, og mulighetene de innebærer for trønderske aktører.

Utover det er Randi meget begeistret for sjokolade, en interesse hun tror det finnes gode forutsetninger for å dyrke i Belgias hovedstad.

Fra før består kontoret av Marianne Lyseng som har vært trainee fra januar 2018 og fortsetter ut året, Andreas Karmhus som er engasjert som Europarådgiver fram til februar 2019 og ny daglig leder Heidi Fossland.