Seminar: Muligheter i Europa – hvordan skape vekst og utvikling gjennom deltakelse i EU-prosjekter?

Ønsker du å vite mer om hvordan deltakelse i EU-prosjekter kan bidra til vekst og utvikling? Kom på seminar på Fosen 25. april!

De ulike EU-programmene, som Interreg, Erasmus+ og Horisont 2020, gir trønderske aktører muligheter til å delta i internasjonalt samarbeid. Vi inviterer til lunsjseminar for å synliggjøre mulighetene, inspirere og engasjere private og offentlige aktører på Fosen. Målgruppe for seminaret er bedrifter, skoler og kommuner. I etterkant av seminaret er det satt av tid til individuelle samtaler for råd og tips.

Selv om seminaret er på Fosen, er interesserte i andre deler av Trøndelag også hjertelig velkommen. Påmelding kan sendes Kari Mette Elden [email protected] Påmeldingsfrist 23. april.

PROGRAM
09.45 – 10.00: Kaffe og biteti

10.00 – 10.15: Åpning ved møteleder. Hvilke muligheter har vi for internasjonalt samarbeid.
Hvordan er ståa i Trøndelag?
v/Kari Mette Elden, Trøndelag fylkeskommune.

10.15 – 10.30: Velkommen til Fosen. Internasjonale muligheter og ambisjoner for Fosen ved Tom
Myrvold, ordfører i Ørland kommune
.


DET EUROPEISKE HANDLINGSROMMET FOR NÆRINGSLIVET PÅ FOSEN

10.30 – 11.00: Finansieringsmuligheter for små og mellomstore bedrifter i EUs forsknings -og innovasjonsprogram Horisont 2020 v/ Lisbeth Vassaas, Innovasjon Norge

Horisont 2020 er EUs forsknings- og innovasjonsprogram og med sitt budsjett på
80 milliarder euro regnes programmet for verdens største. Gjennom Horisont
2020 har norske aktører så langt hentet hjem nærmere fem milliarder kroner i
skarp konkurranse med aktører i hele Europa. Foredraget har fokus på hvilke
samarbeids- og finansieringsmuligheter Horisont2020 representerer for private og
offentlige aktører på Fosen.

HVORDAN BRUKE EUROPEISKE PROSJEKTER TIL Å LØSE UTFORDRINGER I
OFFENTLIG SEKTOR?

11.00 – 11.30: Grenseoverskridende samarbeid for vekst og utvikling i regionen – hvilke
muligheter gir vår deltagelse innen Interreg for Fosen?
v/Kari Mette Elden,
Trøndelag fylkeskommune
Gjennom samarbeid på tvers av grenser skal interregprogrammene bidra til mer
kunnskap og bærekraftig økonomisk vekst. Norge deltar i 11 interregprogram.
Dere vil få en innføring i de viktigste programmene trønderske aktører kan delta i,
hva som kreves for å delta samt konkrete prosjekteksempler.

11.30 – 12.15: Lunch på Museet Kystens Arv

12.15 – 12.45: Prosjekteksempel Interreg: SMICE – Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Circulär Ekonomi v/Lillian Strand, Trøndelag fylkeskommune

SMICE skal skape grønne og grenseoverskridende innovasjonsarenaer. Vi får en
presentasjon av prosjektet og hva internasjonalt samarbeid byr på av muligheter
og utfordringer.

12:45 – 13.15: Hvordan bruke EU programmer til å styrke kompetansen i skolesektoren – Erasmus+? v/ Vidar Segtnan, Trøndelags Europakontor

Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram. Programmet samler EUs
tidligere programmer innen utdanning, ungdom og idrett til ett integrert program.
Programmet har et budsjett på 14,7 mrd. euro for perioden 2014-2020. Dette
tilsvarer en økning på 40% sammenlignet med forrige programperiode.

13.15 – 13:45: Prosjekteksempel Erasmus +: FACE – The Faces and Challenges of Europe v/Louise Rennemo, Hemne vgs

Presentasjon av et 3-årig Erasmus+ prosjekt som tilbyr mobiliteter både for
elevgrupper og enkelte elever, i tillegg til hospitering for lærere. Nesten som et
Kinderegg; tre ting på en gang! What do Germans, French or Norwegians have in
common? And what about Turkish people? What aspects of our life do we all
share without even knowing it? What can participating students gain from
jumping onboard the Erasmus+ train?


OPPSUMMERING OG VEIEN VIDERE

13.45 – 14.00: Oppsummering og veien videre v/møteleder.
I etterkant av seminaret er det satt av tid til individuelle samtaler for råd og tips.

14.00: Program slutt