SINTEF inviterer til innovasjonskonferanse i Brussel

6.- 7. november arrangerer SINTEF innovasjonskonferanse i samarbeid med RTO-nettverket: The RTO innovation Summit. RTO (Research and Technology Organisations) består av Europas ti største teknisk-industrielle forskningsinstitutter, deriblant norske SINTEF.

Marie Bysveen fra SINTEF vil holde innlegg på konferansen. Foto: Trondheim CCS Conference.

Konferansen vil by på et variert program med ulike workshops. På programmet er hele fire representanter fra SINTEF, deriblant Marie Bysveen og Stian Antonsen. Overordnet tema for konferansen er “Creating impact through research”, og fem tematiske områder vil bli utforsket. Disse er energi og mobilitet (1), digital industri (2), mat og naturlige ressurser (3), inkluderende og sikkert samfunn (4) og helse (5). RTO ønsker gjennom konferansens program å sette fokus på effekten og betydningen av samarbeidende anvendt forskning. I tilknytning til konferansen presenteres også en utstilling med spennende FoU-case. Se fullstendig program her.   

Konferansen vil finne sted på Hotel Metropole i Brussel. Hittil har konferansen hatt stor interesse med over 200 påmeldinger. Det er maksimalt plass til 450 deltagere. Målgruppen består av industri, akademia og EU-beslutningstakere. Følg denne lenken for påmelding.

Konferansen finner sted på Hotel Metropole i Brussel. Foto: Hotel Metropole.