Siste utlysning fra Eco-Innovation

5. september er siste frist for å søke midler under det som vil bli den siste Eco-Innovation-utlysningen. Norske Fiskerireur AS er en suksesshistorie som viser hvordan en bærekraftig bedrift kan nå et europeisk marked. 

IMG_20130716_102649

 

Eco-Innovation er et initiativ som er opprettet for å endre forbruker- og produksjonsmønstre, og å utvikle teknologi, produkter og tjenester for å redusere innvirkningene på miljøet. Initiativet er en del av EUs Entreprenørskap og Innovasjonsprogram (EIP), opprettet for å støtte innovasjon og bedre konkurranseevne blant små og mellomstore bedrifter (SMBer). 

Norge kvalifiserer for finansiering på samme nivå som EUs medlemsland og norske bedrifter som har utviklet et produkt som reduserer miljøbelastning, kan søke om tilskudd fra Eco-Innovation.

 

Europeisk Fiskeriretur på norsk vis

Ideen til firmaet Norsk Fiskeriretur AS (Nofir) kom under fiskerimessa AquaNor i Trondheim i 2007. Peter Sundt fra Mepex og Trude Olafsen fra Sintef presenterte to forprosjekter som tok sikte på å løse problemet med en alt for stor avfallsmengde innen fiskeri- og oppdrettsbransjen. 

Foto: Nofir

Foto: Nofir

Nå har Nofir mottatt fem millioner norske kroner fra Eco-Innivation i støtte for prosjektet Eufir. Prosjektet tar sikte på å redusere CO2 utslipp med nesten 60 000 tonn ved å gjenvinne plastavfall fra europeisk fiskenæring.

Eufir baserer seg på allerede eksisterende teknologi som er mer eller mindre klar til kommersialiseringen på det europeiske markedet. Midlene fra Eco-Innovation har derfor fjernet barrierer og tillat markedsføring på et europeisk nivå. 

Seniorrådgiver Ingrid Martenson Bortne i Innovasjon Norge sier at Nofir er det første norske selskapet som har fått støtte fra Eco-Innovation. Les mer om hvordan Innovasjon Norge bidro i søknadsprosessen på deres sider

 

Det lyses ut midler én gang i året, og årets utlysning er denne programperiodens siste med søknadsfrist 5. september. Søknaden sendes inn via Eco-Innovation sine sider. Innovasjon Norge er norsk kontaktpunkt for programmet, og kan bidra med støtte i søkeprosessen. 2013-utlysningen til Eco-Innovation har en finansieringsramme på 31.6 millioner euro. Hvert prosjekt får i snitt 800 000 euro, og dekker opp mot 50 prosent av prosjektkostnadene. 

Mer informasjon

Les mer om Eco-Innovation og siste utlysning

Mer informasjon på Innovasjon Norge sine sider om Eco-Innovation

Her kan du lese om Nofir og deltakelse i Eco-Innovation