Skotsk politiker: –Skottland må forbli i EUs indre marked

Skottland må få lov til å forbli i EUs indre marked fordi et flertall av skottene stemte nei til britisk EU-utmeldelse, sa den skotske politikeren Alyn Smith i Brussel 28. februar.

–Et klart flertall av skottene stemte ja til å forbli i EU, og vår førsteprioritet er nå å sørge for at Skottland forblir en del av det indre markedet, sa Smith på et seminar i EU-hovedstaden om hva Storbritannias løsrivelse fra EU kommer til å bety for britisk og europeisk regionalpolitikk.

Smith representerer det skotske nasjonalistpartiet Scottish National Party og har vært medlem av Europaparlamentet siden 2004.

Alyn Smith, medlem av Europaparlamentet og representant for det skotske nasjonalistpartiet Scottish National Party .

Alyn Smith, medlem av Europaparlamentet og representant for det skotske nasjonalistpartiet Scottish National Party .

Skotsk forslag
Like før jul la det skotske parlamentet frem et forslag til hvordan Skottland kan forbli en del av det indre markedet etter at Storbritannia går ut av EU.

Forslaget, som har fått navnet Scotland’s place in Europe, innebærer at det fortsatt vil være fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital til Skottland, og vil derfor gi Skottland en liknende EU-tilknytning som den Norge har via EØS-avtalen, forklarte Smith.

–Vi i Skottland ser etter en passende avtale som reflekterer våre interesser, og det var klart allerede for to år siden, da vi stemte over om vi skulle løsrive oss fra Storbritannia, at et flertall av skottene ønsket å forbli i EU, sa Smith.

Under en folkeavstemning i september 2014 svarte et flertall av skottene nei til at Skottland skulle melde seg ut av Storbritannia og bli et eget land. Et av de viktigste argumentene til de som var imot løsrivelse var at Skottland, ved å melde seg ut av Storbritannia, også ville melde seg ut av EU.

I forslaget til hvordan Skottland kan forbli en del av det indre markedet, sier Skottlands førsteminister, Nicola Sturgeon – som også representerer det skotske nasjonalistpartiet – at dersom Storbritannia ikke tar hensyn til det skotske folkets ønsker, så vil den beste løsningen være at Skottland blir et fullverdig EU-medlem som et selvstendig land.

Det er derfor en mulighet for at en britisk løsrivelse fra EU kan føre til en ny skotsk folkeavstemning på om Skottland bør melde seg ut av Storbritannia.

Brexit
Storbritannia har varslet at de kommer til å starte prosessen med å melde seg ut av EU – såkalt brexit – innen utgangen av mars, og det er ventet at landets statsminister Theresa May kan komme til å gjøre dette på møtet i Det europeiske råd 9. og 10. mars.

Et knapt flertall av velgerne i Storbritannia – 51,9 prosent – stemte under en folkeavstemning 23. juni i fjor for at landet skal melde seg ut av EU.

Et flertall av engelskmennene og waliserne stemte for, mens i Skottland og Nord-Irland ønsket flertallet at Storbritannia skulle forbli en del av EU. I Skottland var det hele 62 prosent som stemte imot brexit, mens kun 38 prosent stemte for.