Søk støtte til kreativ næring

Fristen for å søke tildeling fra EU-programmet Kreativt Europa for 2019 nærmer seg med stormskritt. Tirsdag 11. desember kl. 12.00 er siste frist. Flere trønderske organisasjoner har de siste årene nytt godt av deltagelse i samarbeidsprosjekter gjennom Kreativt Europa. Her kan blant annet Teaterhuset Avant Garden og Trondheimsolistene nevnes. Likevel er det fortsatt rom for langt flere.

Kreativt Europa er EUs kulturprogram. Til tross for at Norge ikke er medlem av EU er vi i denne sammenheng ikke et utenforland. Per dags dato deltar Norge i Kreativt Europa på lik linje med EUs medlemsnasjoner. Dette fører til at norske aktører kan søke ordningen som om vi skulle ha vært en del av selve unionen.

Kreativt Europa er utvilsomt et viktig virkemiddel for norsk kultursektor. Dette hovedsakelig grunnet tre positive virkninger som programdeltakelse fører med seg. For det første bidrar involvering i Kreativt Europa til mer samarbeid på tvers av landegrenser, noe som gjerne resulterer i økt kulturelt mangfold og læring. Videre gjør programdeltakelse det mulig for norske aktører å nå ut til et bredt og internasjonalt publikum. Dessuten vil programdeltagelse også kunne bidra til å øke inntektspotensialet for norske produksjoner. Dette har spesielt kulturaktører tilknyttet utvikling av spill og film erfart.

Hvilke muligheter innebærer så EU-programmet for trønderske aktører? Kort oppsummert kan Kreativt Europa bidra til at flere og større trønderske kulturprosjekter kan settes ut i livet, sammenlignet med hva som ville vært gjennomførbart uten en tilsvarende støtteordning. Utover de rent økonomiske godene som følger med deltagelse i Kreativt Europa, rapporterer trønderske kulturaktører at prosjekter tilknyttet EU-programmet har hatt stor immateriell merverdi for deres virksomhet. Her kommer hensyn som erfaringsutveksling, internasjonalt nettverk og merkevarebygging inn.   

I Norge har Kulturrådet ansvar for å informere og veilede norske aktører om kunst- og kulturprosjekter tilknyttet Kreativt Europa, mens Norsk filminstitutt har tilsvarende ansvar for TV, film og spill. Kulturrådet har utarbeidet et videobasert søkerkurs. Dette kurset tar deg gjennom søknadsskjemaet del for del. I tillegg er det mulig å utelukkende gå inn i kursets deler som fremstår som særlig relevante for deg. Legg også merke til søkerkursets oppdateringsvideo, som tar for seg hva som er nytt for 2019-tildelingen. Blant Kulturrådets videoer finner man også et opptak av et informasjonskurs. Dette opptaket inneholder grunnleggende informasjon om Kreativt Europa.

Hele utlysningen fra Kreativt Europa finner du på EUs nettside, gjennom å følge denne lenken.