Vi søker ny daglig leder!

Vår kjempehyggelige og dyktige daglige leder Vidar Segtnan skal gå av med pensjon til sommeren, og vi søker nå hans etterfølger. Kunne du tenke deg en spennende jobb for Trøndelag i Brussel?

Trøndelags Europakontor holder til i dette fine bygget i EU-området i Brussel, i gangavstand fra både Norges hus og EU-kommisjonen. Foto: Iselin Rønningsbakk.

Stillingen er lyst ut på nettsidene til Trøndelag fylkeskommune, og her er en kopi av teksten som står der:

 

Daglig leder – Trøndelags Europakontor

Vi søker en engasjert og initiativrik daglig leder med solid kompetanse til å lede og videreutvikle Trøndelags Europakontor. Du må kunne arbeide aktivt inn i allerede etablerte nettverk og være initiativtaker til nye. Du må ha god innsikt i og forståelse for trøndersk nærings- og samfunnsliv og kunne kommuniserer svært godt på engelsk. Har du i tillegg innsikt i EUs politikk og utvikling og internasjonal erfaring, så ønsker vi deg som søker til stillingen som daglig leder av Trøndelags Europakontor i Brussel.

Daglig leder skal bidra til regional utvikling i Trøndelag og følge opp mål og strategier vedtatt av styret. Som daglig leder får du et helhetlig ansvar for at kontoret videreutvikles som et godt verktøy for internasjonalisering av trøndersk nærings- og samfunnsliv. Daglig leder rapporterer til styreleder og styret som velges av årsmøtet i foreningen.

Kontoret har et godt faglig og sosialt miljø og består av daglig leder, en rådgiver i tillegg til to traineer. Det er viktig å bistå medlemmene, trøndersk næringsliv og offentlig sektor i å lykkes med internasjonalisering. Annenhver måned tilbringer du en uke i Trøndelag for møter med bedrifter, forskere, kommuner m.fl. En annen sentral oppgave er å knytte kontakt med folk innenfor EUs organer, delta i nettverk av representanter fra Europas regioner og bli en del av det norske miljøet i Brussel. Kontoret tar også imot praktikanter og hospitanter for kortere opphold i Brussel.

Arbeidsoppgaver

 • Assistere trøndersk næringsliv, regionale og lokale myndigheter, FoU-miljøer og skoler i internasjonalisering og bidra til økt deltakelse i europeisk samarbeid
 • Nettverksbygging i Brussel, Europa og Trøndelag
 • Representasjon, informasjonsarbeid, kompetanseoverføring
 • Rekruttere og utvikle medarbeidere
 • Utvikle kontorets tjenester
 • Intern og ekstern rapportering

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Relevant ledererfaring
 • Internasjonal erfaring og kunnskap om EUs politikk og utvikling
 • God kunnskap om trøndersk nærings- og samfunnsliv
 • Meget gode engelskkunnskaper og gjerne kunnskap i flere språk

Personlige egenskaper

 • Åpen og engasjert, med evne til å formidle, bygge nettverk og skape gode relasjoner
 • Evne til å skape motivasjon og involvering hos medarbeidere
 • Fleksibel med stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Åremålsstilling, 6 år med mulighet for forlengelse
 • Lønn etter avtale og gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Arbeidssted: Kontoret i Brussel, Avenue Palmerston 3, er hovedarbeidssted, men vi legger vekt på at daglig leder har god kontakt med medlemmene, næringslivet og offentlig sektor i Trøndelag
 • Daglig leder benyttes som tittel i Norge. I Brussel benyttes tittelen Director of Mid-Norway European Office
 • Informasjon om sentrale dokumenter som vedtekter og virksomhetsplan finner du på hjemmesiden

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

 

For mer informasjon, se nettsidene til Trøndelag fylkeskommune. Søknader leveres senest 25. januar her.

Mer informasjon

 • Husk søknadsfrist 25. januar!
 • Trøndelags Europakontor ble etablert i 2001 og er organisert som en forening. Organisasjonens høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet velger styre for foreningen blant representanter for foreningens medlemmer. Dagens medlemmer er Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Inntrøndelagsregionen, Orkdalsregionen, Levanger kommune, Verdal kommune, Sparebank1 SMN, Nord Universitet, NIBIO Kvithamar og SINTEF. Trøndelags Europakontor er lokalisert sentralt i Brussel.