EUs Horisont Europa (2021-2027) er under utvikling. Norges forskningsråd ønsker å legge til rette for målrettet norsk påvirkning av det kommende programmet, samt styrke samarbeidet mellom norske nettverk og sentrale beslutningstakere og prosesser som foregår i EU, slik at en større andel av midlene kommer til gode for verdiskaping i Norge. I tråd med smart&hellip

Les mer