Fredag 9. april presenterte Regjeringen en fullstendig liste over hvilke EU-programmer som Norge vil delta i for perioden 2021-2027. Listen bærer preg av at det legges stor vekt på programmer som stimulerer til grønn omstilling og økt digitalisering. Innen forskning og utdanning, videreføres Norges involvering i det europeiske samarbeidet gjennom programmene Horisont Europa og Erasmus+.&hellip

Les mer

I den kommende budsjettperioden for Erasmus+, som vil løpe fra 2021 til 2027, har Europakommisjonen foreslått å innføre en rekke nye tiltak som vil ha innvirkning på internasjonalt utdanningssamarbeid i Trøndelag. Blant tiltakene er en åpning for at flere grasrotorganisasjoner kan søke støtte. Det er også foreslått å opprette europeiske universitetsnettverk som gir utdanningssteder nye&hellip

Les mer