Forumets formål er å avklare interessen blant trønderske aktører for å søke på utvalgte utlysninger fra Horisont 2020. Vi tror forumet vil være av interesse for kommuner, fylkeskommunen, næringsliv, forskere, samfunnsvitere og andre aktører som er ønsket som partnere i disse utlysningene. Under forumet vil det arbeides med to utlysninger fra Horisont 2020, som vi&hellip

Les mer