Europa er i endring. Dette får lite eller ingen oppmerksomhet i media, selv om vi i aller høyeste grad påvirkes. Er det ok for deg? Daglig leder ved Trøndelags Europakontor, Heidi Fossland, inviterer Trøndelag til debatt. 

Les mer