Like før jeg tiltrådte stillingen siterte jeg utenriksministeren i en signert-artikkel i Adresseavisen: “Ofte blir samarbeid med Europa framstilt som noe vi må gjøre. Sannheten er at samarbeidet er noe vi ønsker”. Jeg viste til at dette er utgangspunktet for at en rekke trønderske aktører har gått sammen om å danne sitt eget kontor i&hellip

Les mer