Polis er et nettverk av europeiske byer og regioner som arbeider for å utvikle innovative teknologier og politikk for lokal transport. Dette gjøres gjennom integrerte strategier med både økonomiske, sosiale og miljømessige dimensjoner. For å samle aktører som arbeider med innovasjon innenfor transport, inviterer nettverket til en stor konferanse i Brussel en gang i året.&hellip

Les mer