Den verdensomspennende koronakrisen har satt kulturnæringen på prøve, og vi har de siste ukene vært vitne til mange gode eksempler på hvordan man kan tenke nytt og kreativt angående formidling i publikumsbaserte næringer. Nå finnes det tid for å utforske muligheter og planlegge nye prosjekter. Kreativt Europa er EUs program for den kulturelle og kreative sektoren. Gjennom programmet kan norske aktører innen kunst, kultur, film og TV få støtte til internasjonalt kultursamarbeid.  

Les mer