Trøndelags Europakontor bidro med å synliggjøre Trøndelag som matregion for et europeisk publikum allerede tidlig i søknadsprosessen frem mot å bli European Region of Gastronomy. Et solid for- og oppfølgingsarbeid på hjemmebane førte videre til at Trondheim og Trøndelag kan smykke seg med den gjeve tittelen i

Les mer