Tre overordnede målsettinger sto på strategiseminarets dagsorden. For det første skulle seminaret forankre kontorets fremtidige strategi blant de nåværende medlemmene. Videre var det ønsket å samle innspill og råd til utformingen av strategien. Avslutningsvis ble fellesskapet oppfordret til å fremme konkrete tiltak og aktiviteter kontoret skal rette oppmerksomhet mot i tiden fremover. Randi Ness, tidligere&hellip

Les mer