Stjørdal kommune deltar i EU-prosjekt som skal øke livskvaliteten til personer med demens

Stjørdal kommune er med i et velferdsteknologiprosjektet, delfinansiert gjennom Horisont 2020, der det skal undersøkes om roboter og sensorer i hjemmet til folk mild til moderat demens, bidra til økt livskvalitet

Mange med demens opplever problemer i dagliglivet. Utover å være et problem den som er rammet, kan dette også være en belastning for pårørende og helsetjeneste. Derfor skal NTNU, Acom og Stjørdal kommune, sammen med partnere fra Sveits, Nederland og Italia, teste ut om sensor- og robotteknologi kan bistå personer med mild til moderat demens med å mestre dagliglivets utfordringer.

Sensorer og roboter
Velferdsteknologiprosjektet går under navnet «eWare» – kort for Early Warning Accomponies Robotics Excellence. I prosjektet skal sensorer og roboter kartlegge brukerens livsmønster over tre uker. Deretter vil roboten Tessa kjenne pasientens rutiner og være i stand til å varsle om eventuelle avvik fra rutinene. Et eksempel på et slikt avvik kan være at man ikke har spist frokost.

Tessa skal også kunne varsle pårørende eller helsepersonell ved å sende en melding hvis brukeren ikke spiser frokost innen et gitt tidspunkt. Samtidig er ikke systemet et varslingssystem. Det skal være et hjelpemiddel for at den med mild til moderat demens mestrer hverdagen, og at man kan redusere pårørendes press og stress. Prosjektet ledes blant annet av NTNU, og er finansiert med midler fra EUs forskningsprogram, Horisont 2020 og Forskningsrådet.


Veien videre
For Stjørdal blir neste steg å rekruttere fem til sju personer for å teste ut produktene over sommeren. Innen oktober 2018 skal hovedprosjektet være i gang. I Stjørdal vil denne gruppen bestå av 20 brukere (av totalt 300 i Europa), 20 pårørende og 20 yrkesutøvere. Prosjektet skal fullføres i mai 2020.

Du kan lese mer om prosjektet her