Streik i Brussel – Praktikantene krever lønn

Streikende praktikanter og deres støttespillere møtte mandag 20. februar for å protestere mot ulønnede og underbetalte praktikantstillinger i EU.

IMG_1452

Foto: Iselin Rønningsbakk

De påpekte at opprettelsen av trainee og praktikantstillinger hindrer etableringen av nye arbeidsplasser, ved at bedrifter og offentlige instanser heller velger å benytte seg av billig eller gratis arbeidskraft fra unge nyutdannede.

Urettferdig og diskriminerende
Bryn Watkins fra Brussels Interns NGO mener ulønnede praktikantstillinger er urettferdig, diskriminerende og undergraver skattesystemet.

Foto: Iselin Rønningsbakk

Bryn Watkins fra Brussels Interns NGO holder appell. Foto: Iselin Rønningsbakk

Unge europeere har vært og er spesielt utsatte for den økonomiske krisen i Europa, og arbeidsledigheten er høyere blant dem. Watkins peker på at mange ansetter praktikanter som jobber fulltid uten lønn, og må finansiere bolig og andre levekostnader helt selv. Dette skaper et klasseskille der de som har familie med midler kan takke ja til praktikantstillinger.

Ulovlig ansettelser
Ulønnede praktikantstillinger er heller ikke tillatt i Belgia i følge belgisk lov. Likevel tilbyr private bedrifter, men også EU-institusjoner som Kommisjonen og Europaparlamentet slike stillinger. Demonstrantene mener at EU må gå frem som et godt eksempel for å endre denne praksisen.

Watkins avslutter sin appell under demonstrasjonen med å understreke ironien av at praktikantene som det streikes for ikke en gang har mulighet til å dukke opp fordi de aller fleste er nødt til å arbeide nok en ulønnet arbeidsdag. Deretter kommer det høylytt fra forsamlingen «Pay your interns! Pay your interns»

Praktikantordningen i Norge
I Norge finnes det ikke reguleringer eller tariffavtaler for praktikantordninger, noe som betyr at hvem som helst kan tilby en praktikantplass. Det finnes flere utfordringer ved dette i følge Rune Bugten, rådgiver for LOs student- og elevmedlemskap. Blant annet er det ingen nøytral tredjepart som kan følge opp praktikantoppholdet og læringsutbytte til praktikanten.

Praktikantordninger er ikke like utbredt i Norge som i EU, men man ser en økning i praktikantstillinger sier Bugten. Fordelene med praktikantordninger er at de kan være velfungerende og at man kan få stort læringsutbytte dersom det er seriøse aktører involvert.

– LO er opptatt av at arbeidslivsrelevansen blir større innenfor utdanning, og at slik sett kan praktikantstillinger bidra på en positiv måte, sier Bugten.

– Likevel er det å foretrekke at slik praksis foregår under utdanning der utdanningsinstitusjonen kan følge opp å tilrettelegge det faglige innholdet, legger han til.