Studenter på Brussel-tur for å lære om mat og EU

Ti studenter fra masterprogrammet «Mat og Teknologi» ved NTNU var 16.-19. oktober på studietur til Brussel for å lære om EUs jobbing med rammebetingelser innenfor mattrygghet, matsikkerhet, ressursutnyttelse og innovasjon. Da spesielt den av betydning for norske forhold.

Studiebesøket ble arrangert av Trøndelags Europakontor for NTNU-studenter som tok emnet «Rammebetingelser i matindustrien».

Masterprogrammet på NTNU startet opp i høsten 2016 og temaer sentralt i utdanningen er bærekraft, teknologi, mattrygghet, produktivitet og verdiskaping. Gjennom oppholdet i Brussel har studentene besøkt blant annet Europaparlamentet, Norges Hus og EU-kommisjonen, og fått faglig påfyll av sentrale personer innen matnæringen. Studentene har fått høre om mattrygghet og matsikkerhet, fiskeri og landbruk og sirkulærøkonomi, og hvordan politikken utformes. Hjemme i Norge møter de mange ulike aktører fra arbeidslivet og får innblikk om rammebetingelser fra en annen synsvinkel.

 

Anne Marit Holten, som er student ved masterprogrammet, fortalte at hun syntes det var godt å komme seg litt unna skolebenken, og få sett alt på nært hold. Hun fortalte at en slik studietur viser godt hvor mye Norge og vårt regelverk egentlig påvirkes av EU.


«Jeg føler studiebesøket har åpnet øynene for at det er veldig mange flere muligheter enn det jeg var klar over. Man kan bruke kunnskapen man har til å jobbe andre steder, og få litt mer internasjonal bakgrunn,» sier Anne Marit Holten.

 

Emneansvarlig Eva Falch ved masterprogrammet ved NTNU forteller at studentene har fått et svært godt grunnlag gjennom studiebesøket for hvordan de, med sin kompetanse, kan bidra til gode rammebetingelser for matindustrien. Hun forteller også at det er interessant å høre at det er nytt at studenter fra en bransjerettet utdanning kommer til Brussel for å lære om sammenhengene.

«Studentene har gjennom studiebesøket fått en økt forståelse for hvordan ting henger sammen», sier emneansvarlig Eva Falch.

Studentene fikk også gjort noen av de typiske turisttingene i Brussel. Øl- og sjokoladesmaking sto på programmet, og de fikk også tid til å gå på spasertur gjennom EU-kvartalet før de vendte snuten hjemover til Trøndelag igjen. De oppsummerer turen som spennende og lærerik, og sier at det er morsomt å være ute i verden for å se hvordan ting faktisk foregår. De sitter igjen med betydelig ny innsikt som de anser som viktige i sine fremtidige jobber.