Skotsk MEP: – Skottland bør bli medlem av EFTA

Skottland bør bli medlem av det europeiske frihandelsområdet EFTA når Storbritannia forlater EU, også dersom Storbritannia ikke selv velger å søke EFTA-medlemskap, ifølge den skotske politikeren David Martin.

Strategitur til Luxembourg og Strasbourg

13-14. mars gjekk den årlege strategituren til Trøndelags Europakontor av stabelen. Årets tur gjekk til Luxembourg og Strasbourg, der vi besøkte blant anna EFTA-domstolen, Europaparlamentet og Europarådet.

ESA krever svar fra Miljøverndepartementet

Norske vassdrag forvaltes med uklare regler og utdatert miljøkunnskap, ifølge EFTAs overvåkingsorgan European Surveillance Authority (ESA). ESA krever svar fra Miljøverndepartementet innen 24.juni, før en eventuell stevning i EFTA-domstolen.