Horizon 2020 Green Deal Matchmaking

Bli med på en virtuell Green Deal Matchmaking i tre trinn: Øv deg på å lage en attraktiv profil, en rett-på-sak og inspirerende pitch og på å gjennomføre effektfulle en-til-en møter!

Mil etter mil etter mil

– Kan du se for deg en 100 mil lang sammenhengende rekke lastebiler hver dag, fra Oslo til Trondheim og tilbake igjen? Dette spørsmålet stilles av daglig leder ved Trøndelags Europakontor, Heidi Fossland, i en kronikk om utfordringene knyttet til godstransport og bærekraftig mobilitet publisert i avisa Nidaros.

Trøndelag sitter på klimakrise-løsninger

Trøndelag fylkeskommunes arbeid med å utvikle verdens første utslippsfrie hurtigbåter imponerer i og utenfor Norge. Dette er budskapet skrevet i en kronikk av Erlend Solem, Samferdselsdirektør ved Trøndelag Fylkeskommune og Heidi Fossland, daglig leder ved Trøndelags Europakontor.