Utvalg: -Taxiløyver bør oppheves i Norge

Løyveordningen på persontransport bør oppheves fordi Uber og andre former for taxitjenester i delingsøkonomien bidrar til økt konkurranse, sier Delingsøkonomiutvalget i sin nye rapport, publisert 6. februar.

delingsbanneret

Foto: Delingsøkonomiutvalget

Delingsøkonomien har store fordeler og gagner forbrukeren, fordi bedrifter som Uber gir bedre prisinformasjon og digitale løsninger til forbrukerne, konkluderer utvalget i rapporten.

Til sammenligning er det knyttet stor usikkerhet til pris når det gjelder tradisjonelle taxitjenester. I tillegg er det lav utnyttelse av drosjeparken i den vanlige persontransporten, noe som fører til høyere priser, sier utvalget, som siden mars 2016 har arbeidet med å slå fast mulighetene og konsekvensene ved delingsøkonomien.

Vil ha slutt på løyveordningen
Et flertall av utvalget mener derfor at løyveordningen bør oppheves. Dette vil i praksis åpne for at privatpersoner kan utføre drosjetjenester via for eksempel Uber uten løyve.

Selv om utvalget er tydelig på at delingsøkonomien har store fordeler, medfører den også utfordringer. Hvordan den bør reguleres med tanke på arbeidsmiljøloven, og hvordan en kan sikre skatteinnbetalinger er utvalget ikke enige om.

Delingsøkonomiutvalget er et offentlig utvalg som skal utrede hvordan delingsøkonomien kan gi mer effektiv ressursbruk. Utvalget består av blant andre direktøren i Forbrukerrådet, Randi Runa Svenkerud Flesland, professor Tommy Staahl Gabrielsen ved Universitetet i Bergen, og professor og instituttleder ved Handelshøyskolen BI, Espen Rasmus Moen, samt LO-sekretær Trude Tinnlund.

Fornuftig å være tidlig ute
Rapporten ble presentert på en pressekonferanse i Oslo 6. februar, og til stede var blant andre finansminister Siv Jensen.

Hun poengterte at hun syntes det var viktig å være tidlig ute med å få på plass et regelverk som omfatter taxitjenester i delingsøkonomien, før slike tjenester blir veldig utbredd.

– Jeg tenker at det å være tidlig ute er fornuftig, for da omfatter det færre, og det er enklere å få på plass treffsikre reguleringer, sa Jensen under presentasjonen av rapporten.

Beskjedent i Norge
Enn så lenge har delingsøkonomien en relativt beskjeden utbredelse i Norge. Hvorvidt denne blir mer populær er avhengig av hvor interessert den norske forbrukeren er til å ta i bruk disse tjenestene, og hvordan rammebetingelsene for delingsøkonomien blir fremover.

I juni 2016 publiserte Kommisjonen en rapport med veiledninger til hvordan medlemslandene bør tilnærme seg delingsøkonomien. Veiledningene er ikke-bindene, og per i dag har medlemslandene ulike praksiser på reguleringer av delingsøkonomien.

Se presentasjonen her.

Les rapporten fra delingsøkonomiutvalget her.

Mer informasjon

Delingsøkonomi
Delingsøkonomi er en fellesbetegnelse på økonomiske transaksjoner som hovedsakelig skjer mellom privatpersoner og via digitale plattformer. Aktørene har typisk en mulighet til å vurdere hverandre. Dermed får leverandørene incentiver til å yte gode tjenester, kjøperne får incentiver til å være gode kunder og useriøse aktører lukes bort. Betalingstypene er internettbaserte, og plattformen er en mellommann. Den gir sikrere betaling og redusert fare for å bli lurt.

Delingen innebærer at kapitalgjenstandene som ellers ville ha stått ubenyttede deler av tiden, som biler, hytter og leiligheter, utnyttes mer effektivt.