Helse

Helse er nytt fokusområde for Trøndelags Europakontor fra 1.januar 2015.

Demografiske endringer (eldrebølgen) skaper enorme utfordringer for det norske helsesystemet, så vel som europeiske helsesystem. I tillegg utgjør helseutgifter en betydelig andel av BNP i de fleste land. Dette har bragt helse høyt oppe på agendaen både i EU og hjemme i Norge.

Helsepolitikk er nasjonalt anliggende, og det er hvert enkelt medlemsland som har ansvar for å levere helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere. EUs helsepolitikk er derfor ment å komplettere og støtte medlemslandenes helsearbeid. De viktigste virkemidlene i dette arbeidet er EUs helseprogram og de helserelaterte prosjektutlysningene i Horisont 2020.

I Trøndelag er vi også opptatt av helse. Blant våre eiere, deltar allerede SINTEF i flere europeisk helseprosjekt. Høgskolene har også kommet mer på banen, og jobber aktivt med å få til flere EU-finansierte prosjektsamarbeid innen blant annet helsefremming og folkehelse. Vi ser at temaene våre eiere arbeider med, sammenfaller langt på vei med EUs prioriteringer. For å møte de utfordringene helsevesenet står ovenfor, kreves nytenkning og innovasjon i helsesektoren. Det er nettopp de innovative prosjektene, som i tillegg har europeisk merverdi, som får støtte.

Regjeringen har et ambisiøst mål om å øke Norges deltagelse i EU-programmene. Trøndelags Europakontor ønsker å bidra til at flere trønderske aktører finner veien inn i europeiske samarbeidsprosjekt på helsefeltet.

Vi kan bidra med:

  • Følge med på utlysninger i Horisont 2020 og EUs 3. helseprogram.
  • Videreformidle prosjekt og partnersøk i vårt europeiske nettverk.
  • Hekte dere på samarbeidsprosjekt med europeiske aktører.
  • Informere om, og rapportere fra:
    • aktuelle helsearrangement i Brussel og i Trøndelag
    • policy-utviklingen i EU.
    • ERRINs* helsegruppe.

*ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) er et av våre viktigste nettverk. Her deltar vi i blant annet helsegruppen. Detter er en fin arena for å oppdage prosjekt og mulige partnere, vise fram egne prosjekt eller bli inspirert.

Hvis du er nysgjerrig på hvordan vi kan jobbe sammen, eller ønsker mer informasjon om hvordan du kan bli involvert i europeisk prosjektsamarbeid, ta kontakt med oss!