Klima, miljø og energi

Trøndelag er en region preget av et sterkt FoU-miljø. Trønderske FoU-institusjoner samarbeider ofte med europeiske aktører i EU-programmer og -prosjekter, og særlig innen områder som klima, miljø og energi. Her kan man for eksempel nevne at IEE-programmet (Intelligent Energy Europe programmet), som varte frem til 2013, har vært særlig viktig. I den nye programperioden (2014-2020) er det Horisont2020 som gjelder for dette fokusområdet.

Forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020 tar for seg syv store samfunnsutfordringer, hvorav to av disse ser på energi og energieffektivitet og ett område er dedikert til klimatiltak og miljø. For mer informasjon om Horisont 2020 og gjeldene utlysninger innen dette område, se våre hjemmesider.

Klima, miljø og energi favner bredt, og Trøndelags Europakontor forsøker å dekke de områdene som våre medlemmer og andre i regionen er særlig opptatt av. Av mer spesifikke saksområder som kontoret følger med på, kan vi nevne energieffektivisering (blant annet lavenergiboliger og smart grids) og fornybar energi (blant annet bioenergi). Kontoret legger også særlig vekt på grønn samferdsel og transport. Blant annet er arbeidet med Meråkerbanen, samt SØT-samarbeidet med Sundsvall og Østersund i Sverige, viktige saker vi jobber med.

I arbeidet med å holde seg oppdatert om utviklingen på EU-nivå innen feltet klima, miljø og energi, samt orientere om hvilke muligheter som finnes for regionale aktører, deltar Trøndelags Europakontor i relevante europeiske nettverk, og tilrettelegger og deltar på temabaserte seminarer og kurs:

ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) er et av våre viktigste nettverk. Her deltar vi blant annet i arbeidsgrupper innen energi og klimaendring, bioteknologi, smarte bærekraftige byer, og innovasjon. Disse arbeidsgruppene er en gyllen mulighet til å oppdage og showcase prosjekter og innovative løsninger innen energi- og klimaområdet. Hvis du ønsker mer informasjon om mulighetene som finnes innen ERRIN, ta kontakt med oss!

Videre er informasjonssøk vesentlig. I tillegg til å gå på ulike seminarer og konferanser, kan vi nevne Green Week og EUSEW, som årlige arrangementer vi deltar på. Disse konferansene er ideelle arenaer hvis man ønsker å få vist fram sitt prosjekt eller sine ideer innen energi, klima og miljø. Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg med å finne de rette samarbeidspartnerne. Kanskje er det ditt prosjekt som blir neste års trønderske bidrag til disse arrangementene?