Ungdom

Ungdom er et av satsingsområdene på Trøndelags Europakontor.

Innenfor dette satsingsområdet legges det vekt på opplæring og kompetansebygging for ungdom, og deltakelse i EU-programmer for barn, ungdom, skoleelever, studenter og ansatte i formell og ikke-formell utdanning og opplæring. Erasmus+ er EUs nye program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020.

Trøndelags Europakontor skal informere om mulighetene til å delta i Erasmus+, samt tilby rådgiving i en eventuell søknadsprosess.

I tillegg satser kontoret på ungdommer gjennom vår trainee- og praktikantordning som du kan lese mer om nederst på denne siden.  Vi bistår også fylkeskommunen med å finne læringeplasser i Brussel for lærlinger som ønsker praksisopphold i utlandet, samtidig som vi tilbyr og tilrettelegger for hospiteringsopphold i Brussel for studenter i Trøndelag.