Til Brussel for å hente hjem gull

– Hele NTNU og SINTEF sin ledelse var for et par uker siden i Brussel. Det var en klar tanke bak denne reisen. Å sikre at team Norge henter hjem gull, skriver vår daglige leder Heidi Fossland i en kronikk publisert i Adressa 5. oktober.

Den nervepirrende prosessen hvor de nye EU-programmene rigges trekker norsk toppledelse til EU-hovedstaden. NTNU og SINTEF understreker hvor viktig vår deltakelse i EU-programmer er for trønderske aktører. Dette grunnet at europeisk samarbeid gjør våre fagmiljø bedre, gir et viktig internasjonalt nettverk og bygger et godt omdømme.

Hvilke EU-programmer Norge beslutter å delta i vil følgelig ha stor betydning for så vel trønderske aktører som Team Norge i sin helhet. I tillegg vil utformingen av de enkelte programmene påvirke våre fremtidige muligheter for å forfølge regionale og nasjonale interesser gjennom EU-prosjekter. I Brussel skaper spørsmål knyttet til EUs nye programperiode derfor en følbar spenning for tiden.

Les mer om Heidi Fossland sine tanker rundt arbeidet opp mot den nye programperioden i Adressa, gjennom å følge denne lenken.