To trøndere tar 2. året på videregående i Brussel

Foto: Iselin Rønningsbakk

Lea Margrethe Skatval fra Stjørdal og Mikael Grande fra Verdal har valgt å flytte fra Trøndelag til Belgia for å gå 2. året på videregående ved Den skandinaviske skolen i Brussel. Vi møtte dem i landlige omgivelser på den nye skolen deres 4. oktober.

Lea fortalte oss at hun egentlig hadde tenkt å dra på utveksling i USA, men at hun ble overbevist om at Brussel var et bedre valg etter å deltatt på et møte om utvekslingsmuligheter skolen hennes bød på. Mikael derimot, valgte å tilbringe ett skoleår i Brussel fordi moren hans Angelika Grande, som jobber med utvekslingsordninger for elever på videregående skole i Nord-Trøndelag, anbefalte ham det.

Den største forskjellen mellom den norske videregående skolen og den skandinaviske skolen er samholdet de får med medelevene ved å bo på internatet, fortalte de. På internatet spiser de alle måltidene sammen, studerer sammen og trener sammen. Det er likevel rom for privatliv hvis det trengs, mener Lea, ettersom man har sitt eget rom.

Mikael synes det er fint at at internatet er rett ved siden av skolen, særlig siden han i Trøndelag har pleid å bruke én hel time hver morgen på å dra til skolen. Men livet i Belgia består ikke bare av skole. Mikael fortalte at han er svært fornøyd med idrettstilbudet i Brussel, og at på skolen kan man blant annet drive med rugby, fotball og basket. Åpningstidene til idrettshallen på skolen gjør det i tillegg lett å få til aktiviteter med de andre studentene, sa Lea. De flotte omgivelsene rundt skolen gjør også at det er fristende å ta seg en joggetur etter undervisningen, la hun til.

Mikael Grande og Lea Margrethe Skatval
Foto: Maiken Lund

Ansvar for egen lærling
Lea fortalte at det har gått fort å vende seg til det internasjonale miljøet på skolen, og la til at de fleste elevene som går her er svenske. Det mest av undervisningen går også på svensk, med unntak av historie og engelsk hvor undervisningen foregår på engelsk. Dette går stort sett greit, men kan av og til by på utfordringer. Særlig når ett og samme ord på svensk kan bety flere forskjellige ting, som for eksempel «storleik», sa Mikael.

Lea og Mikael er enige om at det beste med å studere ved den skandinaviske skolen i Brussel er at skolen er veldig liten.

– Det er lettere å få hjelp hvis man trenger det, og samtidig er det også lettere å følge med i timen, sa Lea.

Mikael føler at han får mer ansvar for sin egen læring her i Brussel, blant annet er det elevenes eget ansvar å passe på at de lærer det de skal lære.

– Eksempelvis er det mindre leksesjekk her enn på den videregående skolen jeg gikk på i Trøndelag. Her gir de deg bare oppgaven, og enten så gjør du den eller så gjør du den ikke. Det er ditt eget ansvar, sa Mikael.

Trives godt i Belgia
På spørsmål om hva som er det beste med å bo i Belgia, svarer begge at de synes  det gøy at det er så mye som nytt og spennende rundt dem.

Den største forskjellen mellom Norge og Belgia er måten belgierne  kjører bil på, som er relativt mer aggressiv enn slik vi kjører i Norge, sa Lea med et flir.  For så vidt er været like ustabilt som i Trøndelag, så det er noen likheter også, la hun til.

– Jeg savner å ha familien min rundt meg, selv om det av og til er litt godt å ha dem litt på avstand også, sa Mikael.

I tillegg til familien, savner Lea også norsk mat, og særlig norsk melk. Mikael savner en vanlig norsk frokost, for her må man ut å kjøpe det hvis man skal ha noe spesielt, og det får han som regel bare tid til i helgene.

Begge fortalte at de vil anbefale andre å dra på utveksling til den skandinaviske skolen i Brussel, særlig med tanke på at man er sikker på at man får utdanningen herfra godkjent i Norge.

Maren Hustad Knudsen Foto: Maiken Lund

Lea og Mikael er ikke de eneste trønderne som har valgt å være på utveksling ved Den skandinaviske skolen i Brussel nå i høst. I barnehagen som tilhører skolen møtte vi Maren Hustad Knudsen fra Inderøy. Hun jobber for tiden der som lærling, og skal tilbringe tre måneder der. Hun har reist til Brussel gjennom Erasmus+-programmet, som tilbyr lærlinger å ta noe av lærlingetiden i utlandet.

Maren fortalte at hun synes det har vært veldig fint å komme til Brussel fordi kollegene hennes her har vært imøtekommende og hyggelige. Hun sa også at hun synes det er spennende å jobbe med ulike nasjonaliteter, og at språklige barrierer til tider har bydd på litt hodebry.

– Det er litt utfordrende at jeg ikke snakker fransk, men det har gått bra siden det er flere ansatte her som gjerne hjelper til hvis det trengs språkhjelp, sa hun.

På spørsmål om hva hun synes om Belgia så langt, svarer Knudsen at hun trives veldig godt. Hun bruker mye tid på å gå turer i området, og bemerker at Brussel er noe større enn Inderøy. Maren fortalte også at hun trives godt med at miljøet ved skolen er så åpent og inkluderende.  

Maren synes det mest utfordrende ved å komme til den skandinaviske skolen har vært å komme inn i nye rutiner og en ny by hun ikke hadde noen forkunnskaper om. Men det har gått greit og ungene er heldigvis omtrent som ungene på Inderøy, fortalte hun.

Noe som ikke er så likt, er at barnehagen i Brussel minner mer om en førskole og at barna her får franskundervisning.

Hun avsluttet med at hun synes det er interessant å se hvordan man jobber i Brussel, og at hun vil ta med seg mye lærdom når hun drar tilbake til Trøndelag i desember.