Traineordning ved Trøndelags Europakontor

Vi har alltid to traineer på kontoret. Stillingene for vårsemesteret blir utlyst i september, og stillingene for høstsemesteret blir utlyst i mars.

Som trainee ved Trøndelags Europakontor vil du få et meget interessant arbeidsopphold i en hektisk og internasjonal by. Kontoret har et godt faglig og sosialt miljø i tillegg til et omfattende nettverk i et norsk og internasjonalt miljø.

Trainee-ordningen

Andreas Karmhus og Marianne Lyseng var traineer på kontoret første halvår 2018. Foto: Iselin Rønningsbakk.

Et trainee-opphold innebærer varierte arbeidsoppgaver og gir en verdifull kompetanseheving i europeiske og internasjonale spørsmål. Til traineestillingen søker vi personer med relativt nylig avlagt eksamen på høyskole-/universitetsnivå, fortrinnsvis på mastergradsnivå. Traineeoppholdet varer i 10 måneder og har oppstart i januar og september. Traineen mottar stipend.

Arbeidsoppgaver:

  • Informasjon- og kommunikasjonsarbeid
  • Administrative oppgaver
  • Organisering av arrangement og studieopphold i Brussel
  • Deltagelse på seminarer og konferanser
  • Partnersøk
  • Representasjon
  • Arbeid rettet mot kontorets fokusområder (energi, klima, miljø og helse)