Trainee- og praktikantordning ved Trøndelags Europakontor

Vi har alltid to traineer og en studentpraktikant på kontoret. Stillingene for vårsemesteret blir utlyst i oktober, og stillingene for høstsemesteret blir utlyst i mars.

Både som trainee og praktikant ved Trøndelags Europakontor vil du få et meget interessant arbeidsopphold i en hektisk og internasjonal by. Kontoret har et godt faglig og sosialt miljø i tillegg til et omfattende nettverk i et norsk og internasjonalt miljø.

Trainee-ordningen

Et trainee-opphold innebærer varierte arbeidsoppgaver og gir en verdifull kompetanseheving i europeiske og internasjonale spørsmål. Til traineestillingen søker vi personer med relativt nylig avlagt eksamen på høyskole-/universitetsnivå, fortrinnsvis på mastergradsnivå. Traineeoppholdet varer i 10 måneder og har oppstart i januar og september. Traineen mottar stipend og får tilbud om språkkurs.

Arbeidsoppgaver

 • Informasjon- og kommunikasjonsarbeid
 • Administrative oppgaver
 • Organisering av arrangement og studieopphold i Brussel
 • Deltagelse på seminarer og konferanser
 • Partnersøk
 • Representasjon
 • Arbeid rettet mot kontorets fokusområder (energi, klima, miljø og helse)

Praktikantordningen

Til praktikantstillingen søker vi studenter ved masterprogrammet i Europastudier ved NTNU. Praktikanten vil få godkjent inntil 15 studiepoeng for oppholdet. Uttelling for studiepoeng forutsetter godkjenning av innlevert rapport etter avsluttet opphold. Praktikantoppholdet er ulønnet, men masterprogrammet i Europastudier ved NTNU stiller bolig til disposisjon i Brussel. I tillegg til vanlig studielån gir også praktikantoppholdet muligheten til å søke om Erasmus Placement-stipend. Praktikanten får også tilbud om språkkurs. Oppholdet varer i tre måneder, med oppstart i januar, april og september.

 Arbeidsoppgaver

 • Informasjonsarbeid
 • Organisering av arrangement og studiebesøk i Brussel
 • Deltagelse på seminarer og konferanser
 • Arbeid med hjemmeside og sosiale medier
 • Bistå kontoret med administrative oppgaver og daglig drift
 • Praktikantoppgave

 

maurits_og_alex_bilde jpg

Maurits Ovren og Alexander Burmo var praktikant og trainee ved Trøndelags Europakontor høsten 2015