Trainee- og praktikantordning ved Trøndelags Europakontor

Vi har alltid to traineer på kontoret. Stillingene for vårsemesteret blir utlyst i oktober, og stillingene for høstsemesteret blir utlyst i mars.

Som trainee ved Trøndelags Europakontor vil du få et meget interessant arbeidsopphold i en hektisk og internasjonal by. Kontoret har et godt faglig og sosialt miljø i tillegg til et omfattende nettverk i et norsk og internasjonalt miljø.

Trainee-ordningen

Et trainee-opphold innebærer varierte arbeidsoppgaver og gir en verdifull kompetanseheving i europeiske og internasjonale spørsmål. Til traineestillingen søker vi personer med relativt nylig avlagt eksamen på høyskole-/universitetsnivå, fortrinnsvis på mastergradsnivå. Traineeoppholdet varer i 10 måneder og har oppstart i januar og september. Traineen mottar stipend og får tilbud om språkkurs.

Andreas Karmhus og Marianne Lyseng er traineer på kontoret første halvår 2018. Andreas har helse som fokusområde, mens Marianne har miljø, klima og energi. Foto: Iselin Rønningsbakk

Arbeidsoppgaver:

 • Informasjon- og kommunikasjonsarbeid
 • Administrative oppgaver
 • Organisering av arrangement og studieopphold i Brussel
 • Deltagelse på seminarer og konferanser
 • Partnersøk
 • Representasjon
 • Arbeid rettet mot kontorets fokusområder (energi, klima, miljø og helse)

Sommerpraktikant

Hver sommer tar kontoret inn en sommerpraktikant. Denne stillingen lyses ikke ut, men man kan søke i perioden januar-mars.

Arbeidsoppgaver:

 • Informasjonsarbeid
 • Organisering av arrangement og studiebesøk i Brussel
 • Deltagelse på seminarer og konferanser
 • Arbeid med hjemmeside og sosiale medier
 • Bistå kontoret med administrative oppgaver og daglig drift