Trang fødsel for det ungarske EU-formannskapet

Ungarn overtok 1. januar formannskapet i EU og problemene ser allerede ut til å tårne seg opp for det sentraleuropeiske landet.

 

Statsminister Viktor Orban og resten av den ungarske regjeringen blir kraftig kritisert i det Ungarn overtar EU-formannskapet. Foto: Agence France-Press

 Den relativt ferske regjeringen i Ungarn har blitt møtt med massiv kritikk etter at den valgte å øke innflytelsen til et mediaråd ved å gi dette mulighet til å sanksjonere media som publiserer materiale som ikke er “politisk balansert” og som krenker “menneskelig verdighet”. Blant annet har Tysklands forbundskansler Angela Merkel advart regjeringen i Ungarn mot å skade rettsstatlige prinsipper, og overvåker Ungarns medielov med «stor oppmerksomhet». 

Regjeringen i Ungarn blir ledet av statsminister Viktor Orban. Fidesz, partiet Orban representer fikk 52,7% av stemmene i parlamentsvalget som ble avholdt sent i april 2010. På grunn av mandatfordelingen gir dette et 2/3 flertall i den ungarske nasjonalforsamlingen, og regjeringen har derfor stor handlefrihet når det gjelder å få gjennom sin politikk. Fidesz sin politikk kan karakteriseres som høyrepopulistisk i sosiale anliggender, men konservativ i økonomiske. 

I tillegg blir regjeringen også kritisert for å ha innført en lov som fører til at selskaper blir nødt til å betale en retroaktiv engangsskatt. Kommisjonens president, Jose Manuel Barosso, har mottatt et brev fra 15 store europeiske selskaper der de uttrykker sin misnøye med skatten. Regjeringen forsvarer skatten med at den vil være en engangsforeteelse, som tar sikte på å bedre hardt pressede statsfinanser. 

Ungarns regjering og embetsverk blir også kritisert for å mangle evne til å kunne gjennomføre det ambisiøse økonomiske reformprogrammet som skal gjennomføres i EU i løpet av seksmånedersperioden Ungarns formannskap varer. De viktigste elementene i dette reformprogrammet vil være å få i land en traktatendring for å legitimere Den europeiske stabilitetsmekanisme (et permanent sikringsfond), den praktiske opprettelsen av denne stabilitetsmekanismen, 6 politikkforslag som tar mål av seg å sikre EU-landenes gjeld og opprettelsen av “Det europeiske semester”, som skal føre til at Kommisjonen kan overse nasjonale budsjetter. 

Bortsett fra den økonomiske agendaen, vil også implementering av Stockholm-programmet, bedre forholdene til Europas Roma-befolkning og videreføring av forhandlinger med kandidatlandene på Vest-Balkan og Tyrkia, samt styrking av forholdet med EUs nærmeste naboer være prioriterte områder for det ungarske formannskapet. 

Rent formelt vil det ungarske formannskapet stå ansvarlig for rådsmøter innenfor de fleste politiske sektorer, og setter i tillegg sin egen agenda for de neste seks månedene. Som en følge av Lisboa-traktaten blir Det europeiske råd, som samler medlemslandenes stats- og regjeringssjefer, ledet av rådspresident Herman van Rompuy, mens rådsmøtene for utenrikssaker vil bli ledet av Catherine Ashton – høyrepresentanten for EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk.