Trolig ny skotsk folkeavstemning om å bli et selvstendig land

Det vil trolig bli avholdt en ny folkeavstemning i Skottland om løsrivelse fra Storbritannia fordi flertallet av skottene ikke ønsker å melde seg ut av EU, sa den skotske førsteministeren Nicola Sturgeon i Edinburgh 13. mars.  

Storbritannias avtale med EU om utmelding skal være klar neste høst, og Skottland bør derfor holde en folkeavstemning i perioden mellom høsten 2018 og våren 2019, når det er klart hva denne avtalen vil innebære, sa Sturgeon.

Det skotske flagget. Foto: Iselin Rønningsbakk.

Det skotske flagget. Foto: Iselin Rønningsbakk.

–Å holde en folkeavstemning når det er kjent hva som vil bli vilkårene til brexit, vil gi det skotske folk et valg om hva slags type endringer vi ønsker, la hun til.

Under folkeavstemningen i juni fjor om Storbritannia skulle melde seg ut av EU, stemte hele 62 prosent av de skotske velgerne nei til utmelding. I Storbritannia som helhet stemte et knapt flertall – 51,9 prosent – ja, og det er ventet at landet vil starte den formelle prosessen med å melde seg ut innen utgangen av mars.

–Liten vilje til kompromiss
Den skotske regjeringen har sagt at de ønsker en egen avtale med Storbritannia som vil sikre dem fortsatt tilgang til EUs indre marked, til tross for at Storbritannia melder seg ut, og i desember i fjor la de fram et forslag til hvordan dette kan løses.

–Vi har de siste månedene jobbet hardt, svært hardt, med å prøve å komme til enighet, men den britiske regjeringen har ikke vist noen vilje til å komme fram til noen avtale, og våre forsøk på å inngå kompromiss har blitt møtt med en murvegg av uforsonlighet, sa Sturgeon.

En av forutsetningene for medlemskap i EUs indre marked er at medlemslandene tillater fri flyt av personer på tvers av landegrensene dem imellom. Storbritannias statsminister Theresa May har gjort det klart at dette er noe Storbritannia ikke kommer til å godta lenger, og at det derfor trolig vil bli en «hard brexit» med utmelding fra hele det indre markedet.

Under den forrige folkeavstemningen i Skottland om løsrivelse fra Storbritannia, som ble holdt i september 2014, stemte 55 prosent nei til at Skottland skulle bli et eget land.

Et av argumentene til nei-siden var at ved å melde seg ut av Storbritannia, ville Skottland også melde seg ut av EU.

–EU er bra for Skottland
–EU har vært bra for Skottland. Over 15 prosent av EUs landsbrukssubsidier går til skotske bønder, og uten denne støtten, ville mange av disse slitt med å være konkurransedyktige, sa en høytstående ansatt i den skotske regjeringen – som ønsker å være anonym – da vi ved Trøndelags Europakontor møtte ham i Edinburgh 9. mars da vi var der på studietur for å lære om Skottland og brexit.

Det skotske parlamentet i Edinburgh. Foto: Iselin Rønningsbakk.

Det skotske parlamentet i Edinburgh. Foto: Iselin Rønningsbakk.

–Vi har også fått mye penger fra EUs regionalfond, og vi vet ikke hvordan det vil bli dersom vi ikke skal få disse pengene fra EU lenger, sa han.

–Det er mange som er redde for at brexit kommer til å føre til lavere økonomisk vekst og til høyere inflasjon fordi det vil bli dyrere å importere varer, og at dette vil være negativt for vår økonomi, la han til.

I tillegg er tilgangen på utenlandsk arbeidskraft gjennom medlemskapet i EUs indre marked viktig både for den skotske økonomien, og for å forhindre befolkningsnedgang på den skotske landsbygda, ifølge ham.

–Ingen i den skotske regjeringen mener at EU er perfekt, men vi tror likevel ikke at utmelding er den rette løsningen, sa han.