Trøndelag er den mest innovative regionen i Norge

European Innovation Scoreboard tilbyr en komparativ analyse av innovasjonsprestasjonene i EUs medlemsstater, andre europeiske land, og regionale naboer. Den vurderer sterke og svake sider ved nasjonale innovasjonssystemer og hjelper land til å identifisere områder de trenger å forbedre seg på.

Regional Innovation Scoreboard (RIS) gir i tillegg data på regionalt nivå. I år har Trøndelag fått gode nyheter fra Regional Innovation regio-final-1Scoreboard. Statistikken viser at regionen er den mest innovative i Norge.

RIS vurderer europeiske regioners innovasjonsprestasjon med hjelp av et begrenset antall indikatorer. Denne 7. utgaven av RIS dekker 214 regioner i 22 EU-medlemsland og Norge. I tillegg er Kypros, Estland, Latvia, Litauen, Luxembourg og Malta inkludert på landsnivå.

Medlemsstatene og regionene blir i statisikken klassifisert i fire ulike grupper basert på innovasjonsprestasjoner: innovasjonsledere (Innovation Leaders) med prestasjoner godt over EUs gjennomsnitt; sterke innovatører (Strong Innovators) med prestasjoner over eller nært EUs gjennomsnitt; moderate innovatører (Moderate Innovators) med prestasjoner under EUs gjennomsnitt; og beskjedne moderatører (Modest Innovators) med prestasjoner godt under EUs gjennomsnitt.

De mest innovative regionene ligger i de mest nyskapende landene, selv om det av og til finnes regionale innovative kjerner i moderat nyskapende land. Norge er akkurat et eksempel på det. Trøndelag er den mest nyskapende regionen i landet og har fått tittelen sterk innovatør, mens situasjonen i resten av landet er litt dårligere.

Ifølge European Innovation Scoreboard er Norge en moderat
innovatør og ligger dessverre et stykke bak de andre skandinaviske landene. I år er Sverige innovasjonslederen i EU igjen, etterfulgt av Danmark, Finland, Tyskland og Nederland. Den norske innovasjonsprestasjonen økte fram til 2012, hadde en liten nedgang i 2013, og har vært stabil siden da. Norges prestasjon i forhold til EU økte fram til 2011, med høyeste nivå på nesten 93%, men deretter har den relative prestasjonen hatt en nedgang. I 2015 var den rett under 89% av EUs gjennomsnittlige prestasjon.

norge prestasjon

På globalt nivå fortsetter EU å være mindre nyskapende enn Sør-Korea, USA og Japan, men prestasjonsforskjeller med de to siste landene har blitt mindre. EU har fortsatt en betydelig prestasjonsfordel overfor mange andre land, inkludert Kina, men likevel har Kina en prestasjonsvekst fem ganger så stor som i EU. Kort sagt fortsetter EU å nærme seg de globale innovasjonslederne, men lave investeringer i næringsliv og begrensende rammevilkår holder unionen fortsatt tilbake.